İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/58 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 17.07.27644 Resmi Gazete
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2005/8 SAYILI TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
             MADDE 1 – 28/5/2005 tarihli ve 25828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/8 sayılı Tebliğ’in 1 inci maddesinde yer alan tablonun, 1202.10 gümrük tarife pozisyonu (G.T.P) altında yer alan kabuklu yer fıstığı ile 1202.20 G.T.P altında yer alan kabuksuz yer fıstığına ilişkin satırları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
G.T.P.
Eşya Tanımı
CIF Kıymet
(ABD Doları/Ton*)
1202.10
Kabuklu yer fıstığı
1.100
1202.20
Kabuksuz (kırılmış olsun olmasın) yer fıstığı
2.200
 
             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.
             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16303985 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16303985 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?