İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/9 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Ekonomi Bakanlığından: 19.10.2011-28089 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2006/9 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/4/2006 tarihli ve 26144 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/9 sayılı Tebliğ'in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

3901.10.90.00.11

Alçak yoğunluk polietilen

2.000

* Ton: Brüt ağırlık

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16904055 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16904055 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?