İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/16 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 04.01.2011-27805 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2007/16 SAYILI TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

             MADDE 1 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/16 sayılı Tebliğ'in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

G.T.P.

Madde Adı

CİF Kıymet
(ABD Doları/Ton*)

3407.00.00.90.12

Model yapmaya mahsus patlar

10.000

* Ton: Brüt ağırlık

 

 

             MADDE 2 Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

             MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16304040 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16304040 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?