İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2008/9 SAYILI TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 18.01.2011-27819 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2008/9 SAYILI TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/3/2008 tarihli ve 26821 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2008/9 sayılı Tebliğ'in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

G.T.P.

Eşya Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

0806.20

Kurutulmuş

2.000

*Ton: Brüt ağırlık

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270578 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270578 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?