İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliği

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 17.02.2011-27849 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2009/5 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 14/2/2009 tarihli ve 27141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2009/5 sayılı Tebliğin 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Adet)

8507.10.20.00.11

Sıvı elektrolitle çalışanlar

15

8507.10.20.00.12

Diğerleri

15

8507.10.80.00.11

Sıvı elektrolitle çalışanlar

45

8507.10.80.00.12

Diğerleri

120

8507.20.20.00.11

Sıvı elektrolitle çalışanlar

120

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16286024 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16286024 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?