İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Ekonomi Bakanlığından: 27.10.2011-28097 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2010/1 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 sayılı Tebliğ’in EK-1’inde yer alan “Kayda Alınan Eşya Listesi”ne 3005.90.31 ve 3005.90.50 GTP’leri eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 30’uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290503 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290503 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?