İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Ekonomi Bakanlığından: 04.07.2015-29406 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2010/1 SAYILI
TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 sayılı Tebliğin EK-1’inde yer alan Kayda Alınan Eşya Listesinden “41.fasıl” ibaresi kaldırılmış, söz konusu listeye “3204.14.00.00.00” ibaresinin altındaki satırlara gelmek üzere “41.07” ve “41.15” ibareleri eklenmiştir.

MADDE  2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586667 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586667 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?