İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/4 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 25.06.2011-27975 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2010/4 SAYILI TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

             MADDE 1 9/5/2010 tarihli ve 27576 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/4 sayılı Tebliğin 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Kg*)

6813.81.00.10.00

Fren balataları

5

6813.81.00.90.00

Diğerleri

5

6813.89.00.00.00

Diğerleri

20

8708.30.91.00.00

Diskli frenlere ait olanlar

6

8703.30.99.00.00

Diğerleri

6

* Kg: Brüt ağırlık

 

             MADDE2 Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

             MADDE3 BuTebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16848802 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16848802 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?