İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2011/7 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 06.07.2011-27986 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2011/7 SAYILI TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

             MADDE 1 25/5/2011 tarihli ve 27944 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2011/7 sayılı Tebliğin 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Kg*)

8419.90.85.90.12

Şofben ve diğer su ısıtıcılarına ait olanlar (yalnız güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan cam boru ve vakumlu cam boru tüpleri)

6

* Kg: Brüt ağırlık

            

             MADDE 2 Söz konusu Tebliğ’in 1 inci maddesine aşağıdaki tablo eklenmiştir.

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Kg*)

8419.19.00.00.12

Güneş enerjili su ısıtıcıları

8

* Kg: Brüt ağırlık

            

             MADDE 3 Bu Tebliğin ikinci maddesi yayımını takip eden 30 uncu günde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260766 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260766 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?