İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ekonomi Bakanlığından: 01.05.2013-28635 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2005/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 28/5/2005 tarihli ve 25828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasındaki tabloda yer alan 1202.41.00.00.00 ve 1202.42.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P.) “kabuklu” ve “kabuksuz (kırılmış olsun olmasın)” yer fıstığına  ilişkin satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1202.41.00.00.00

Kabuklu

1.900

1202.42

Kabuksuz (kırılmış olsun olmasın)

2.750

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268446 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268446 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?