İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/5)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Ekonomi Bakanlığından:    01.06.2013-28664 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/5)’İN YÜRÜRLÜKTENKALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 7/4/2006 tarihli ve 26132 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/4/2006

26132

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/7/2011

28008

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16280409 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16280409 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?