İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Ekonomi Bakanlığından: 13.03.2012-28232 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesindeki tabloda yer alan 1512.11.91.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P.) ayçiçeği tohumu yağına ilişkin satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1512.11.91.00.00

Ayçiçeği tohumu yağı

1.350

MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16896822 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16896822 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?