İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/5)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Ekonomi Bakanlığından:  28.08.2015-29459 (3.Mükerrer) Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/5)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 18/6/2010 tarihli ve 27615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/5)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. Eşya Tanımı Birim CIF Kıymet (ABD Doları/Kg)*
3918.10.10.00.11 PVC Yer Kaolamaları 5
3818.10.90.00.19 Diğerlerei 7
*Kg brüt ağırlık


MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-I, Ek-III, Ek-IV, Ek-V ve Ek-VI’daki formların eksiksiz bir şekilde doldurulması ve Ek-II’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir.

(2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe ekteki “Ek-III”, “Ek-IV”, “Ek-V” ve “Ek-VI” eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16848784 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16848784 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?