İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ekonomi Bakanlığından: 18.02.2012-28208 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2010/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINADAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 17/7/2010 tarihli ve 27644 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’in 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili G.T.P.’ten 25 kg veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek I’inde yer alan “T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’na” ibaresi “Ekonomi Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/7/2010

27644

Tebliğde Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/7/2011

28008

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930885 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930885 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?