İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ekonomi Bakanlığından: 03.06.2014-29019 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/3)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 2/8/2012 tarihli ve 28372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in (Tebliğ No: 2012/3) 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük

Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

8431.31.00.00.00

Asansörlere, skipli asansörlere veya yürüyen merdivenlere

ait olanlar (Yalnız boyu 1 m. ve üzeri asansör ışık perdesi

veya boy fotoseli)

50

Kg: Brüt Ağırlık                                                                                                                                                                    ”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16292668 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16292668 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?