İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ekonomi Bakanlığından: 13.08.2013-28734 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 20/4/2013 tarihli ve 28624 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/6)’in 1 inci maddesinde yer alan 23 nolu satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sıra No

GTİP

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Adet

23

8516.71.00.00.00

Kahve veya çay yapmaya mahsus cihazlar (Yalnız kahve yapmaya mahsus cihazlar)

25

Kahve veya çay yapmaya mahsus cihazlar (Yalnız çay yapmaya mahsus cihazlar)

40

             MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

             MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/4/2013

28624

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268407 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268407 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?