İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/6)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Ekonomi Bakanlığından: 07.12.2017-30263 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/6)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 28/8/2015 tarihli ve 29459 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/8/2015

29459 (3. Mükerrer)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16582582 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16582582 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?