İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2005/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ekonomi Bakanlığından: 26.04.2013-28629 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2005/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 28/5/2005 tarihli ve 25828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasındaki tabloda yer alan 0904.21.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P.) kırmızı bibere ilişkin satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

0904.21.90.00.11

Kırmızı biber

2.550

 

MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/5/2005

25828

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

17/7/2010

27644

2-

28/7/2011

28008

3-

11/7/2012

28350

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290667 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290667 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?