İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2008/8) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ekonomi Bakanlığından: 02.03.2012-28221 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE (TEBLİĞ NO: 2008/8) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 13/3/2008 tarihli ve 26815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2008/8) 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Adet)

9003.11.00.00.00

Plastik maddelerden olanlar

4

9003.19.00.00.00

Diğer maddelerden olanlar

4

9004.10.91.00.00

Plastik camlı olanlar

8

9004.10.99.00.00

Diğerleri

8

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığınca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7– (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269608 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269608 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?