İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ekonomi Bakanlığından: 06.12.2011-28134 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/5)’DE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/5)’in ekinde yer alan EK-I Gözetim Uygulaması Kapsamına Alınan Eşya Listesi tablosunun G.T.P. 95.05 satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

95.05

Bayram, karnaval veya diğer eğlenceler için eşya (sihirbazlık eşyası veya sürpriz eşyası dahil)

Konfetiler

30.000

Diğerleri

15.000

MADDE 2 Aynı Tebliğin 2 nci maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 7 nci maddesi “Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586864 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586864 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?