İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler

Ekonomi Bakanlığından:11.07.2012-28350 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2003/20)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2003/20)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘‘9603.21 gümrük tarife pozisyonlu (G.T.P.)’’ ibaresi ‘‘9603.21.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P.)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “9603.21 G.T.P.’lu’’ ibaresi ‘‘9603.21.00.00.00 G.T.İ.P.’li” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “G.T.P. ve ismi yer alan maddelerin” ibaresi “G.T.İ.P. ve tanımı yer alan eşyanın” şeklinde; tablo ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Adet)

9603.21.00.00.00

Diş Fırçaları (takma damak fırçaları dahil)

0.20

MADDE 4 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (Müsteşarlık)” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca (Bakanlık)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “9603.21 G.T.P.’lu’’ ibaresi ‘‘9603.21.00.00.00 G.T.İ.P.’li şeklinde; ‘‘Dış Ticaret Müsteşarlığı’’ ibaresi “Ekonomi Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 Aynı Tebliğin EK-I’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” şeklinde; ‘‘9603.21 G.T.P.’lu’’ ibaresi ise ‘‘9603.21.00.00.00 G.T.İ.P.’li’’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 Aynı Tebliğin EK-II’sinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’na” ibaresi “EKONOMİ BAKANLIĞINA” şeklinde; “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2003

25333

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2004/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 18/7/2004 tarihli ve 25526 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1)’in 2 nci maddesinde yer alan “adları belirtilen maddelerden” ibaresi “tanımı belirtilen eşyanın” şeklinde; “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (Müsteşarlık)” ibaresi ise “Ekonomi Bakanlığınca (Bakanlık)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 Aynı Tebliğin 5 inci maddesinde yer alan “Gümrük Müsteşarlığınca Müsteşarlığa” ibaresi “Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 7 nci maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 Aynı Tebliğin EK-I’inde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ GÖZETİM UYGULAMASI KAPSAMINA ALINAN EŞYA LİSTESİ

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet
(ABD Doları/Ton)

6907.10.00.11.00

Tek renkli karolar

1.000

6907.10.00.19.00

Diğerleri

1.000

6907.10.00.90.00

Diğerleri

1.000

6907.90.20.10.11

Spaltplatten tipi çift karolar

700

6907.90.20.90.11

Spaltplatten tipi çift karolar

700

6907.90.80.10.11

Spaltplatten tipi çift karolar

700

6907.90.80.10.21

Spaltplatten tipi çift karolar

700

6907.90.80.10.31

Spaltplatten tipi çift karolar

700

6907.90.80.90.11

Spaltplatten tipi çift karolar

700

6907.90.80.90.31

Spaltplatten tipi çift karolar

700

6907.90.80.90.41

Spaltplatten tipi çift karolar

700

6907.90.20.10.19

Diğerleri

700

6907.90.20.90.19

Diğerleri

700

6907.90.20.90.29

Diğerleri

700

6907.90.80.10.19

Diğerleri

700

6907.90.80.90.19

Diğerleri

1000

6907.90.80.90.29

Diğerleri

1000

6907.90.80.10.29

Diğerleri

700

6907.90.80.10.39

Diğerleri

1000

6907.90.80.90.39

Diğerleri

700

6907.90.80.90.49

Diğerleri

700

6907.90.80.90.51

Adi topraktan olanlar

700

6907.90.80.90.59

Diğer seramik maddelerden olanlar

500

6908.10.00.10.11

Adi topraktan olanlar

1000

6908.10.00.90.11

Karolar

1000

6908.10.00.90.19

Diğerleri

1000

6908.10.00.10.19

Diğerleri

1000

6908.10.00.90.21

Karolar

700

6908.10.00.90.29

Diğerleri

1000

6908.90.11.00.00

"Spaltplatten" tipi çift karolar

1.000

6908.90.20.10.11

Kalınlığı 15 mm.’yi geçmeyenler

1000

6908.90.20.90.11

Kalınlığı 15 mm’yi geçmeyenler

1000

6908.90.20.90.21

Kalınlığı 15 mm’yi geçmeyenler

700

6908.90.20.10.19

Diğerleri

1000

6908.90.20.90.19

Diğerleri

1000

6908.90.20.90.29

Diğerleri

700

6908.90.31.00.00

"Spaltplatten" tipi çift karolar

700

6908.90.51.11.00

Tek renkli karolar

700

6908.90.51.19.00

Diğerleri

1.000

6908.90.51.90.00

Diğerleri

1.000

6908.90.91.11.00

Tek renkli karolar

700

6908.90.91.19.00

Diğerleri

1.000

6908.90.91.90.00

Diğerleri

700

6908.90.93.11.00

Tek renkli karolar

500

6908.90.93.19.00

Diğerleri

500

6908.90.93.90.00

Diğerleri

700

6908.90.99.11.00

Tek renkli karolar

700

6908.90.99.19.00

Diğerleri

500

6908.90.99.90.00

Diğerleri

500

6910.10.00.00.00

Porselen veya çiniden olanlar

1.500

6910.90.00.00.00

Diğerleri

1.500

"

MADDE 5 Aynı Tebliğin EK-II’sinde yer alan ‘‘T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA’’ ibaresi ‘‘T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA’’ şeklinde; ‘‘Dış Ticaret Müsteşarlığı’na’’ ibaresi ‘‘EKONOMİ BAKANLIĞINA’’ şeklinde ve “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/7/2004

25526

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/7/2011

28008

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2004/2)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 16/1/2004 tarihli ve 25348 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2)’in 4 üncü maddesinde yer alan ‘‘ismi belirtilen maddelerden’’ ibaresi ‘‘tanımı belirtilen eşyadan’’ şeklinde; “Dış Ticaret Müsteşarlığınca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” şeklinde; tablo ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

6911.10.00.00.11

Beyaz olanlar

2.500

6911.10.00.00.12

Tek renkli olanlar

3.000

6911.10.00.00.19

Diğerleri

3.000

6911.90.00.00.11

Beyaz olanlar

2.500

6911.90.00.00.12

Tek renkli olanlar

3.000

6911.90.00.00.19

Diğerleri

3.000

6912.00.10.00.00

Adi topraktan olanlar

1.600

6912.00.30.00.00

Greden olanlar

2.000

6912.00.50.00.11

Beyaz olanlar

1.500

6912.00.50.00.12

Tek renkli olanlar

1.800

6912.00.50.00.19

Diğerleri

1.800

6912.00.90.00.00

Diğerleri

2.000

6913.10.00.00.00

Porselen veya çiniden olanlar

2.500

6913.90.10.00.00

Adi topraktan olanlar

1.600

6913.90.93.00.00

Fayanstan veya ince çömlekçi eşyasından olanlar

1.500

6913.90.98.00.00

Diğerleri

2.000

6914.10.00.00.00

Porselen veya çiniden olanlar

2.500

6914.90.00.00.00

Diğerleri

2.000

*Ton: Brüt ağırlık

MADDE 2 Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı” ibaresi “Ekonomi Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 Aynı Tebliğin EK-I’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI’NA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 Aynı Tebliğin EK-II’sinde yer alan ‘‘Dış Ticaret Müsteşarlığı’na’’ ibaresi ‘‘EKONOMİ BAKANLIĞINA’’ şeklinde, ‘‘Müsteşarlığa’’ ibaresi ‘‘Bakanlığa’’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/1/2004

25348

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/1/2005

25711

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2004/14)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 4/10/2004 tarihli ve 25603 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/14)’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘‘Dış Ticaret Müsteşarlığınca’’ ibaresi ‘‘Ekonomi Bakanlığınca’’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı” ibaresi “Ekonomi Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 Aynı Tebliğin EK-I’inde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GÖZETİM UYGULAMASI KAPSAMINA ALINAN EŞYA LİSTESİ

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet

9603.29.30.00.00

Saç fırçaları

4.000

(ABD Doları/Ton*)

9603.29.80.00.00

Diğerleri

2.000

(ABD Doları/Ton*)

9603.30.10.00.00

Resim fırçaları ve yazı fırçaları

0,25

(ABD Doları/Adet)

9603.30.90.00.00

Kozmetik ürünlerinin tatbikinde kullanılan fırçalar

2.000

(ABD Doları/Ton*)

9603.40

Boya, badana, vernik yapma ve benzeri işlerde kullanılan fırçalar (9603.30 alt pozisyonundaki fırçalar hariç); boya yastık ve ruloları

2.000

(ABD Doları/Ton*)

9603.90

Diğerleri

2.000

(ABD Doları/Ton*)

*Ton: Brüt ağırlık

MADDE 5 Aynı Tebliğin EK-II/1’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “EKONOMİ BAKANLIĞINA” şeklinde; EK-II/2’sinde yer alan ‘‘Dış Ticaret Müsteşarlığı’na’’ ibaresi ‘‘EKONOMİ BAKANLIĞINA’’ şeklinde, ‘‘Müsteşarlığa’’ ibaresi ise ‘‘Bakanlığa’’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/10/2004

25603

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'lerin

Tarihi

Sayısı

1

31/12/2004

25687

2

31/12/2005

26040

3

20/2/2010

27499

4

28/7/2011

28008

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2005/5)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 3/3/2005 tarihli ve 25744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/5)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet (ABD Doları/Ton*)

0802.11

Kabuklu

3.000

0802.12

Kabuksuz

6.500

0802.31.00.00.00

Kabuklu

1.800

0802.32.00.00.00

Kabuksuz

5.400

*Ton: Brüt ağırlık

"

MADDE 2 Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı” ibaresi “Ekonomi Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın” ibaresi “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

MADDE 6 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/3/2005

25744

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'lerin

Tarihi

Sayısı

1

17/8/2006

26262

2

11/10/2006

26316

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2005/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 11/5/2005 tarihli ve 25812 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/7)’in 1 inci maddesinde yer alan ‘‘gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve madde adı belirtilen ürünlerin’’ ibaresi ‘‘gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın’’ şeklinde; tablo ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

4010.32.00.00.00

Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları

7.500

4010.34.00.00.00

Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan ( V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları

4010.39.00.00.00

Diğerleri

*Ton: Brüt ağırlık

MADDE 2 Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 Aynı Tebliğin EK-I’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/5/2005

25812

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/7/2011

28008

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2005/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 28/5/2005 tarihli ve 25828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.”

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet (ABD Doları/Ton*)

0904.21.10.00.00

Tatlı biberler

2.350

0904.21.90.00.11

Kırmızı biber

1.800

0904.22.00.00.11

Kırmızı biber

3.400

1202.41.00.00.00

Kabuklu

1.100

1202.42.00.00.00

Kabuksuz (kırılmış olsun olmasın)

2.200

1202.30.00.00.00

Tohumluk olanlar

2.200

*Ton: Brüt ağırlık

MADDE 2 Aynı Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen ürünler ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında 1202.41.00.00.00, 1202.42.00.00.00 ve 1202.30.00.00.00 G.T.İ.P’inden brüt 100 kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat ile 0904.21.10.00.00, 0904.21.90.00.11 ve 0904.22.00.00.11 G.T.İ.P’inden brüt 25 kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.”

MADDE 3 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın” ibaresi “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

MADDE 5 Aynı Tebliğe ekli Ek I’de yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/5/2005

25828

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'lerin

Tarihi

Sayısı

1

17/7/2010

27644

2

28/07/2011

28008

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2005/9)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 16/6/2005 tarihli ve 25847 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/9)'in 1 inci maddesinde yer alan ‘‘gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve madde adı belirtilen ürünün’’ ibaresi ‘‘gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın’’ şeklinde; tablo ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

8546.20.00.00.00

Seramikten olanlar

5.000

*Ton: Brüt ağırlık

MADDE 2 Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 Aynı Tebliğin EK-I’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/6/2005

25847

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'lerin

Tarihi

Sayısı

1

1/10/2010

27716

2

28/7/2011

28008

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2005/14)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 29/7/2005 tarihli ve 25890 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/14)'in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘‘7009.92’’ ibaresi ‘‘7009.92.00.00.00’’ şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 Aynı Tebliğin EK-I’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “EKONOMİ BAKANLIĞINA” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/7/2005

25890

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/7/2011

28008

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2005/16)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 27/8/2005 tarihli ve 25919 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/16)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘‘gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve madde adı belirtilen ürünlerin’’ ibaresi ‘‘gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın’’ şeklinde; tablo ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

5407.20.11.10.00

Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş, dokumaya elverişli maddelerden olanlar)

3.000

5407.20.11.90.00

Diğerleri

3.000

5407.20.19.10.00

Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş, dokumaya elverişli maddelerden olanlar)

2.500

5407.20.19.90.00

Diğerleri

2.500

5407.20.90.10.00

Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş, dokumaya elverişli maddelerden olanlar)

3.000

5407.20.90.90.00

Diğerleri

3.000

6305.32.11.00.00

Örme

2.800

6305.32.19.00.00

Diğerleri

2.800

6305.32.90.10.00

Dokunmamış mensucattan

3.500

6305.32.90.90.11

Örme olanlar

3.500

6305.32.90.90.19

Diğerleri

3.500

6305.33.10.00.00

Örme

3.500

6305.33.90.00.00

Diğerleri

3.500

* Ton: Brüt ağırlık

MADDE 2 Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 Aynı Tebliğin EK-I’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “EKONOMİ BAKANLIĞINA” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/8/2005

25919

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'lerin

Tarihi

Sayısı

1

19/12/2007

26735

12/8/2008

26965

31/12/2009

27449

28/7/2011

28008

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2005/17)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 3/9/2005 tarihli ve 25925 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/17)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘‘madde adı belirtilen ürünlerin’’ ibaresi ‘‘tanımı belirtilen eşyanın’’ şeklinde; tablo ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Kg*)

6802.91.00.00.11

Heykeltıraşlık sanatına göre yontulmuş mermerden salon süs eşyaları

2

* Kg: Brüt ağırlık

MADDE 2 Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 Aynı Tebliğin EK-I’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “EKONOMİ BAKANLIĞINA” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/9/2005

25925

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'lerin

Tarihi

Sayısı

28/7/2011

28008

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2006/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 7/2/2006 tarihli ve 26073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/2)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet
(ABD Doları/Ton*)

0713.31

Vigna mungo (L.) Hepper veya vignaradiata (L.) wilczek türü fasulyeler

1.000

0713.32

Küçük kırmızı (Adzuki) fasulye (Phaseolus veya Vignaangularis)

1.000

0713.33

Adi fasulye (beyaz fasulye dahil) (Phaseolus vulgaris)

1.000

0713.34

Bambara Fasulyesi (Vigna subterranea or Voandzeia subterranea)

1.000

0713.39

Diğerleri

1.000

0713.90.00.00.15

Barbunya

1.000

*Ton: Brüt ağırlık

MADDE 2 Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

MADDE 4 Aynı Tebliğe ekli Ek-I’de yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/2/2006

26073

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'lerin

Tarihi

Sayısı

1

29/12/2006

26391

2

28/07/2011

28008

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2006/3)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 7/4/2006 tarihli ve 26132 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/3)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet (ABD Doları/Ton*)

1209.91.80.00.11

Kabak tohumu

4.000

*Ton: Brüt ağırlık

MADDE 2 Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

MADDE 4 Aynı Tebliğe ekli Ek-I’de yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/4/2006

26132

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/07/2011

28008

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 19/4/2006 tarihli ve 26144 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/7)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

3924.10.00.00.00

Sofra ve mutfak eşyası

3.900

3924.90.00.00.11

Emzikli biberon başlıkları

2.500

3924.90.00.00.19

Diğerleri

2.500

3926.40.00.00.00

Küçük heykeller ve diğer süs eşyası

4.900

* Ton: Brüt ağırlık

MADDE 2 Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 Aynı Tebliğin EK-I’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/4/2006

26144

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'lerin

Tarihi

Sayısı

1

29/11/2006

26361

2

31/10/2007

26686

3

31/12/2009

27449

4

28/7/2011

28008

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2006/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 19/4/2006 tarihli ve 26144 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/8)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘‘madde adı belirtilen ürünün’’ ibaresi ‘‘tanımı belirtilen eşyanın’’ şeklinde ve tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Kg*)

8481.80.11.00.00

Karıştırıcı valfler

20

8481.80.19.00.11

Musluklar

20

*Kg: Brüt ağırlık

MADDE 2 Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığınca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 7 nci maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 Aynı Tebliğin Ek I’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/4/2006

26144

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'lerin

Tarihi

Sayısı

1

27/5/2010

27593

2

28/7/2011

28008

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2006/11)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 23/5/2006 tarihli ve 26176 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/11)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘‘gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve madde adı belirtilen ürünlerin’’ ibaresi ‘‘gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın’’ şeklinde ve tablo ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Kg*)

9405.10

Avizeler, tavan ve duvar için aydınlatma cihazları (kamuya açık alanların ve yolların aydınlatılmasında kullanılanlar hariç)

8

9405.20

Masa, yazı masası, yatak odası komodinleri ve benzerlerinin üzerine konulan elektrikli lambalar ve ayaklı lambalar

10

9405.30.00.00.00

Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar

8

9405.40

Elektrikli diğer aydınlatma cihazları

7

9405.50

Elektrikli olmayan aydınlatma cihazları

10

*Kg:Brüt ağırlık

MADDE 2 Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığınca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 Aynı Tebliğin EK-I’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/5/2006

26176

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'lerin

Tarihi

Sayısı

1

15/3/2007

26463

2

28/7/2011

28008

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/2)’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 Aynı Tebliğin 7 nci maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin EK I’inde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GÖZETİM UYGULAMASI KAPSAMINA ALINAN EŞYA LİSTESİ

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Birim CIF Kıymet

(ABD Doları/ Çift)

6401.10.00.00.00

Metalden koruyucu burunlu ayakkabılar

11

6401.92.10.00.00

Yüzü kauçuktan olanlar

15

6401.92.90.00.00

Yüzü plastik maddeden olanlar

11

6401.99.00.00.00

Diğerleri

11

6402.12.10.00.00

Kayak ayakkabıları, kuzey disiplini kayak ayakkabıları

22

6402.12.90.00.00

Kar sörfü için ayakkabılar

22

6402.19.00.00.00

Diğerleri

10,8

6402.20.00.00.00

Ayakkabıların yüzündeki kayışların veya ince şeritlerin tabandaki deliklerden geçirilmek suretiyle ayakkabı yüzünün tabana tutturulduğu diğer ayakkabılar

6

6402.91.10.00.00

Koruyucu metal burun ile mücehhez olanlar

12

6402.91.90.00.00

Diğerleri

9

6402.99.05.00.00

Koruyucu metal burun ile mücehhez olanlar

12

6402.99.10.00.00

Yüzü kauçuktan olanlar

12

6402.99.31.00.00

Taban ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar

9

6402.99.39.00.00

Diğerleri

6

6402.99.50.00.00

Terlik ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar

6

6402.99.91.00.00

İç tabanının uzunluğu 24 cm. den az olanlar

7,2

6402.99.93.00.00

Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar

9

6402.99.96.00.00

Erkekler için

9

6402.99.98.00.00

Kadınlar için

9

6403.12.00.00.00

Kayak ayakkabıları, kuzey disiplini kayak ayakkabıları ve kar sörfü için ayakkabılar

25

6403.19.00.00.00

Diğerleri

14,4

6403.20.00.00.00

Dış tabanı tabii köseleden ve yüzü ayağın üstünden geçip baş parmağa dolanan deri bir şeritten olan ayakkabılar

16,8

6403.40.00.00.11

Dış tabanı tabi köseleden ayakkabılar

22

6403.40.00.00.12

Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden ayakkabılar

17

6403.40.00.00.13

Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden ayakkabılar

14

6403.51.05.00.00

İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar

10

6403.51.11.00.00

24 cm. den az olanlar

13,2

6403.51.15.00.00

Erkekler için

24

6403.51.19.00.00

Kadınlar için

24

6403.51.91.00.00

24 cm. den az olanlar

20

6403.51.95.00.00

Erkekler için

32

6403.51.99.00.00

Kadınlar için

32

6403.59.05.00.00

İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar

10

6403.59.11.00.00

Tabanı ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar

23

6403.59.31.00.00

24 cm. den az olanlar

17

6403.59.35.00.00

Erkekler için

23

6403.59.39.00.00

Kadınlar için

23

6403.59.50.00.11

Erkekler için

14

6403.59.50.00.12

Kadınlar için

14

6403.59.50.00.13

Çocuklar ve bebekler için

10

6403.59.91.00.00

24 cm. den az olanlar

15

6403.59.95.00.00

Erkekler için

18

6403.59.99.00.00

Kadınlar için

18

6403.91.05.00.00

İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar

10

6403.91.11.00.00

24 cm. den az olanlar

12

6403.91.13.00.00

Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar

21

6403.91.16.00.00

Erkekler için

20

6403.91.18.00.00

Kadınlar için

20

6403.91.91.00.00

24 cm. den az olanlar

16,8

6403.91.93.00.00

Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar

21,6

6403.91.96.00.00

Erkekler için

21,6

6403.91.98.00.00

Kadınlar için

20,4

6403.99.05.00.00

İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar

10

6403.99.11.00.00

Dış tabanı ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar

22,8

6403.99.31.00.00

24 cm. den az olanlar

15,6

6403.99.33.00.00

Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar

24

6403.99.36.00.00

Erkekler için

24

6403.99.38.00.00

Kadınlar için

18

6403.99.50.00.00

Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar

11

6403.99.91.00.00

24 cm. den az olanlar

10

6403.99.93.00.00

Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar

24

6403.99.96.00.00

Erkekler için

18

6403.99.98.00.00

Kadınlar için

18

6404.11.00.00.00

Spor ayakkabıları, tenis ayakkabıları, basketbol ayakkabıları, jimnastik ayakkabıları, antrenman ayakkabıları ve benzerleri

8,5

6404.19.10.00.11

Erkekler için

6

6404.19.10.00.12

Kadınlar için

6

6404.19.10.00.13

Çocuklar ve bebekler için

5

6404.19.90.00.11

Erkekler için

7,5

6404.19.90.00.12

Kadınlar için

7,5

6404.19.90.00.13

Çocuklar ve bebekler için

5

6404.20.10.00.00

Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar

15

6404.20.90.00.00

Diğerleri

21

6405.10.00.00.00

Yüzü tabii veya terkip yoluyla elde edilen deriden olanlar

15

6405.20.10.00.00

Dış tabanı ahşap veya mantardan

9

6405.20.91.00.11

Erkekler için

8

6405.20.91.00.12

Kadınlar için

8

6405.20.91.00.13

Çocuklar ve bebekler için

6

6405.20.99.00.11

Erkekler için

12

6405.20.99.00.12

Kadınlar için

12

6405.20.99.00.13

Çocuklar ve bebekler için

6

6405.90.10.00.11

Erkekler için

10,8

6405.90.10.00.12

Kadınlar için

10,8

6405.90.10.00.13

Çocuklar ve bebekler için

7,2

6405.90.90.00.11

Erkekler için

10,8

6405.90.90.00.12

Kadınlar için

10,8

6405.90.90.00.13

Çocuklar ve bebekler için

7,2

MADDE 4 Aynı Tebliğin EK II’sinde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/1/2007

26399

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'lerin

Tarihi

Sayısı

1

24/1/2009

27120

2

28/7/2011

28008

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/4)’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 Aynı Tebliğin 7 nci maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin EK I’inde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GÖZETİM UYGULAMASI KAPSAMINA ALINAN EŞYA LİSTESİ

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Birim CIF Kıymet

(ABD Doları/Kg*)

7323.10.00.00.00

Demir veya Çelik yünü; sünger ve temizleme veya parlatmada kullanılan eşya, eldivenler ve benzerleri

2,5

7323.91.00.00.00

Dökme demirden olanlar (emaye yapılmamış)

6

7323.92.00.00.00

Dökme demirden olanlar (emaye yapılmış)

6

7323.93.00.00.00

Paslanmaz çelikten olanlar

8

7323.94.00.00.00

Demirden (dökme demir hariç) veya çelikten (emaye yapılmış)

7

7323.99.00.00.00

Diğerleri

7

8215.10.20.00.11

Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar

20

8215.10.20.00.19

Diğerleri

20

8215.10.30.00.00

Paslanmaz çelikten olanlar

8

8215.10.80.00.00

Diğerleri

20

8215.20.10.00.00

Paslanmaz çelikten olanlar

8

8215.20.90.00.00

Diğerleri

8

8215.91.00.10.00

Adi metallerden saplar

8

8215.91.00.90.11

Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar

20

8215.91.00.90.19

Diğerleri

20

8215.99.10.10.00

Adi metallerden saplar

7

8215.99.10.90.00

Diğerleri

8

8215.99.90.10.00

Adi metallerden saplar

7

8215.99.90.90.00

Diğerleri

8

* Kg: Brüt ağırlık.

MADDE 4 Aynı Tebliğin EK II’sinde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/1/2007

26399

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/7/2011

28008

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/6)’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 Aynı Tebliğin 7 nci maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin EK I’inde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GÖZETİM UYGULAMASI KAPSAMINA ALINAN EŞYA LİSTESİ

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Birim CIF Kıymet

(ABD Doları/Adet)

8509.40.00.00.12

Mikserler

10

8509.40.00.00.14

Meyve ve sebze presleri

10

8509.40.00.00.15

Komple setler

15

8509.40.00.00.19

Diğerleri

15

8516.10.11.00.00

Anında su ısıtıcılar

10

8516.10.80.00.11

Daldırma tipi ısıtıcılar

10

8516.10.80.00.19

Diğerleri

10

8516.31.00.00.11

Kurutma başlıkları

10

8516.31.00.00.19

Diğerleri

10

8516.40.10.00.11

Buharlı ütüler

15

8516.60.70.00.00

Izgaralar ve kızartma cihazları

15

8516.60.90.00.11

Tost makinaları

15

8516.60.90.00.19

Diğerleri

15

8516.71.00.00.00

Kahve veya çay yapmaya mahsus cihazlar

15

8516.72.00.00.00

Ekmek kızartma makinaları

10

8516.79.70.00.11

Su kaynatma kapları (kettle)

10

MADDE 4 Aynı Tebliğin Ek II’sinde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/1/2007

26399

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'lerin

Tarihi

Sayısı

1

5/5/2007

26513

2

15/1/2008

26757

3

28/7/2011

28008

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/25)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 3/7/2007 tarihli ve 26571 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/25)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘‘gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.)’’ ibaresi ‘‘gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.)’’ şeklinde; tablo ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet

4015.11.00.00.00

Cerrahide kullanılan eldivenler

4,5 ABD Doları/Kg*

4015.19.00.00.11

Ev işlerinde kullanılan eldivenler

0,18 ABD Doları/Çift

* Kg: Brüt ağırlık

MADDE 2 Aynı Tebliğin 2 nci maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 Aynı Tebliğin EK I’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/7/2007

26571

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'lerin

Tarihi

Sayısı

1

11/11/2010

27756

2

28/7/2011

28008

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/26)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 2/8/2007 tarihli ve 26601 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/26)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gümrük tarife pozisyonu (G.T.P)” ibaresi “gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.)” şeklinde; tablo ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet
(ABD Doları/Kg.*)

6601.10.00.00.00

Bahçe şemsiyeleri ve benzeri şemsiyeler

20

6601.91.00.00.00

İç içe girebilen milleri olanlar

6

6601.99

Diğerleri

12

6602.00.00.00.00

Bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve benzerleri

8

6603.20.00.00.00

Şemsiyelerin bir araya getirilmiş tel mesnetleri (mil üzerine monte edilenler dahil)

6

6603.90

Diğerleri

6

*Kg: Brüt ağırlık

MADDE 2 Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 Aynı Tebliğin EK I’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/8/2007

26601

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'lerin

Tarihi

Sayısı

1

13/12/2007

26729

2

22/1/2009

27118

3

28/7/2011

28008

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/29)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 18/10/2007 tarihli ve 26674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/29)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet (ABD Doları/Ton*)

0302.42.00.00.00

Hamsi balıkları (Engraulis spp.)

800

0303.89.45.00.00

Hamsi balıkları (Engraulis spp.)

900

*Ton: Brüt ağırlık

MADDE 2 Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 Aynı Tebliğ’in EK I’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/10/2007

26674

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'lerin

Tarihi

Sayısı

1

14/03/2008

26816

2

28/07/2011

28008

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/31)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 2/11/2007 tarihli ve 26688 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/31)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gümrük tarife pozisyonu (G.T.P)’’ ibaresi “gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.)” şeklinde; tablo ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Kg.*)

9615.11.00.00.00

Sertleştirilmiş kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar

15

9615.19.00.00.00

Diğerleri

15

9615.90

Diğerleri

15

* Kg: Brüt ağırlık

MADDE 2 Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 Aynı Tebliğin EK I’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/11/2007

26688

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/7/2011

28008

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/32)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 2/11/2007 tarihli ve 26688 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/32)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Kg*)

7117.11.00.00.00

Kol düğmeleri ve benzeri düğmeler

30

7117.19.00.90.11

Camdan aksamı olanlar

40

7117.19.00.90.21

Altın, gümüş veya platinle kaplama olanlar

70

7117.19.00.90.29

Diğerleri

50

7117.90.00.10.00

Plastik maddelerden ve camdan olanlar

40

7117.90.00.20.00

Ahşap olanlar

40

7117.90.00.30.00

Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar

40

7117.90.00.40.19

Diğerleri

40

7117.90.00.50.00

Her türlü maddeden yapılmış kol düğmeleri ve diğer düğmeler (adi metaller hariç)

30

7117.90.00.90.00

Diğerleri

40

* Kg: Brüt ağırlık

MADDE 2 Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 Aynı Tebliğin EK I’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

2/11/2007

26688

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/7/2011

28008

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/37)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 28/12/2007 tarihli ve 26740 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/37)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.)” ibaresi, “gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.)” şeklinde; tablo ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

7306.11

Dikişli olanlar (paslanmaz çelikten)

7306.21.00.00.00

Dikişli olanlar (paslanmaz çelikten)

7306.40

Paslanmaz çelikten kesiti daire şeklinde olan diğerleri (dikişli)

7306.61

Kesiti kare veya dikdörtgen şeklinde olanlar

7306.69

Kesiti daire şeklinde olmayan diğerleri

MADDE 2 Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 Aynı Tebliğin EK I’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/12/2007

26740

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/1/2009

27120

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2008/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 22/1/2008 tarihli ve 26764 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008/2)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/adet)

8528.71.19.00.11

Uydu TV yayınlarını almaya mahsus alıcı cihazlar

60

MADDE 2 Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığınca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 Aynı Tebliğin Ek I’inde yer alan alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/1/2008

26764

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'lerin

Tarihi

Sayısı

1

31/12/2009

27449 (2. Mükerrer)

2

28/7/2011

28008

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2008/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 30/1/2008 tarihli ve 26772 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/4)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

8407.31.00.00.00

Silindir hacmi 50 cm3.ü geçmeyenler

8407.32.10.00.00

Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 125 cm3.ü geçmeyenler

8407.32.90.00.00

Silindir hacmi 125 cm3.ü geçen fakat 250 cm3.ü geçmeyenler

8714.10.00.00.00

Motosikletlere ait olanlar (mopedler dahil) (yalnızca şasiler)

MADDE 2 Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığınca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 7 nci maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 Aynı Tebliğin Ek I’inde yer alan alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/1/2008

26672

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/7/2011

28008

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2008/5)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 30/1/2008 tarihli ve 26772 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/5)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘‘gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.)’’ ibaresi ‘‘gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.)’’ şeklinde ve tablo ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

9003.90.00.00.00

Aksam ve parçalar

MADDE 2 Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığınca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 7 nci maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 Aynı Tebliğin Ek I’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/1/2008

26772

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2008/11)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 27/4/2008 tarihli ve 26859 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/11)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Kg*)

8536.20.10.00.11

Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar)

7

8536.20.10.00.19

Diğerleri

5

* Kg: Brüt ağırlık”

MADDE 2 Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığınca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 Aynı Tebliğin Ek I’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/4/2008

26859

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/7/2011

28008

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2008/19)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 29/8/2008 tarihli ve 26982 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/19)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Kg*)

8211.10.00.00.11

Sofra ve mutfak bıçakları

12

8211.10.00.00.12

Maket bıçakları

12

8211.10.00.00.19

Diğerleri

12

8211.91.00.00.00

Sabit ağızlı sofra bıçakları

12

8211.92.00.00.00

Sabit ağızlı diğer bıçaklar

12

8211.93.00.00.00

Sabit ağızlı bıçakların haricindeki bıçaklar

12

8211.94.00.00.00

Bıçak ağızları

12

8211.95.00.00.00

Adi metallerden saplar

12

*Kg: Brüt ağırlık

MADDE 2 Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığınca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 Aynı Tebliğin Ek I’inde yer alan alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/8/2008

26982

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/7/2011

28008

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 15/1/2009 tarihli ve 27111 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Kg*)

9617.00.00.00.11

Hacmi 0,75 litreyi geçenler

15

* Kg: Brüt ağırlık”

MADDE 2 Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığınca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 Aynı Tebliğin Ek I’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/1/2009

27111

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'lerin

Tarihi

Sayısı

1

23/1/2009

27119

2

28/7/2011

28008

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/3)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 22/1/2009 tarihli ve 27118 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/3)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘‘gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.)’’ ibaresi ‘‘gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.)’’ şeklinde; tablo ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet
(ABD Doları/Kg*)

8202.31.00.00.00

İş gören kısmı çelikten olanlar

12

8202.39.00.00.00

Diğerleri (aksam ve parçalar dahil)

20

*Kg: Brüt ağırlık”

MADDE 2 Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığınca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 Aynı Tebliğin Ek I’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/1/2009

27118

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/7/2011

28008

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 13/5/2009 tarihli ve 27227 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/7)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

3920.20.21.00.11

Baskılı olanlar

3.000

3920.20.21.00.19

Diğerleri

3.000

*Ton: Brüt ağırlık”

MADDE 2 Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığınca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 Aynı Tebliğin Ek I’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/5/2009

27227

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'lerin

Tarihi

Sayısı

1

31/12/2009

27449 (2.Mükerrer)

2

28/7/2011

28008

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/9)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 9/8/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/9)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Kg*)

8515.31.00.00.00

Tamamen veya kısmen otomatik olanlar

20

8515.39.13.00.00

Transformatörlerle birlikte olanlar

20

8515.39.18.00.00

Jeneratörlerle veya rotatif konvertörlerle veya statik konvertörlerle, redresörler veya redresör cihazları ile birlikte olanlar

20

8515.39.90.00.00

Diğerleri

20

8515.90.00.90.19

Diğerleri

20

*Kg: Brüt ağırlık”

MADDE 2 Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

MADDE 4 Aynı Tebliğe ekli Ek I’de yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/8/2009

27314

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/7/2011

28008

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 25/2/2010 tarihli ve 27504 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/2)’in 1 inci maddesinde yer alan ‘‘gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.)’’ ibaresi ‘‘gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.)’’ şeklinde; tablo ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Birim CIF Kıymet

(ABD Doları/Kg)

8431.31.00.00.00

Asansörlere, skipli asansörlere veya yürüyen merdivenlere ait olanlar

2

MADDE 2 Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 Aynı Tebliğin EK-I’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/2/2010

27504

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/7/2011

28008

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/3)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 27/3/2010 tarihli ve 27534 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/3)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet (ABD Doları/m3)

4412.10.00.00.00

Bambudan olanlar

1.100

4412.31

En az bir dış yüzü bu fasılın 1 no.lu alt pozisyon notunda belirtilen tropikal ağaçlardan olanlar

1.100

4412.32.10.00.00

Kızılağaç, dişbudak, kayın, huş, kiraz, kestane, karaağaç, kuzey amerika cevizi (karya), gürgen, at kestanesi, ıhlamur, akçağaç, meşe, çınar, kavak, akasya, ceviz veya sarı kavak

1.100

4412.32.90.00.00

Diğerleri

1.100

4412.39.00.00.00

Diğerleri

1.100

MADDE 2 Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 Aynı Tebliğ’in EK-I’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/3/2010

27534

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/7/2011

28008

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/9)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 12/9/2010 tarihli ve 27697 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/9)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Kg.*)

8201.50.00.00.11

Bağ ve bahçıvan makasları

20

8203.20.00.00.11

Pensler

20

8203.20.00.00.12

Kerpetenler

20

8203.30.00.00.00

Tenekeci makasları ve benzeri aletler

20

8204.11.00.00.00

Ağzı sabit olanlar

20

8204.12.00.00.00

Ağzı ayarlanabilir olanlar

20

8205.20.00.00.11

Çekiçler

20

8205.30.00.00.00

Rendeler, keskiler, oluklu keskiler ve ağaç işlemeye mahsus benzeri kesici aletler

20

8205.59.80.00.19

Diğerleri

20

*Kg: Brüt ağırlık

MADDE 2 Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

MADDE 4 Aynı Tebliğe ekli Ek I’de yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/9/2010

27697

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/7/2011

28008

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2011/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 9/1/2011 tarihli ve 27810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet (ABD Doları/Ton*)

0302.13.00.00.00

Pasifik somonları (Oncorhynchus nerka,Oncorhynchusgorbuscha,Oncorhynchusketa, Oncorhynchus tscha-wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodorus)

6.000

0302.14.00.00.00

Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)

6.000

0302.41.00.00.00

Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası-Clupeapallasii)

1.200

0302.43

Sardalyalar (Avrupa sardalya balığı -Sardina pilchardus, Sardinops spp.) yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.), palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus)

1.500

0302.44.00.00.00

Uskumru balıkları (uskumru -Scomber scombrus, Avustralya uskumrusu Scomber Australasicus,Kolyoz-Scomber japonicus)

2.500

0302.46.00.00.00

Cobia (Rachycentron canadum)

4.000

0302.53.00.00.00

Kömür balığı (Pollachiusvirens)

3.000

0302.59.90.00.00

Diğerleri

4.000

0302.82.00.00.00

Keler balığı [Rays and skates (Rajidae)]

4.000

0302.84.90.00.00

Diğerleri

4.000

0302.85.90.00.00

Diğerleri

4.000

0302.89.90.00.00

Diğerleri

4.000

0303.11.00.00.00

Sockeye somonu (Red salmon) (Oncorhynchus nerka)

4.000

0303.12.00.00.00

Diğer Pasifik somonları (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tscha-wytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodorus )

4.000

0303.13.00.00.00

Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)

4.000

0303.23.00.00.00

Tilapya (Oreochromis spp.)

4.000

0303.24.00.00.00

Yayın (Pangasius spp., Silurusspp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

4.000

0303.29.00.00.00

Diğerleri

4.000

0303.51.00.00.00

Ringa balıkları (Atlantik ringası-Clupea harengus, Pasifik ringası Clupea pallasii)

1.000

0303.53

Sardalyalar (Avrupa sardalya balığı -Sardinapilchardus, Sardinopsspp.), yuvarlak ve kısa boylu sardalyalar (Sardinella spp.), palatika veya çaça balığı (Sprattus sprattus)

1.000

0303.54

Uskumru balıkları (uskumru -Scomberscombrus, Avustralya uskumrusu-Scomber Australasicus,Kolyoz-Scomber japonicus)

1.500

0303.65.00.00.00

Kömür balığı (Pollachiusvirens)

2.000

0303.89.10.00.00

Tatlısu süs balıkları

4.000

0303.89.40.00.00

Palamut-torik (Orcynopsisunicolor) cinsi balıklar

2.000

0304.41.00.00.00

Pasifik somonları (Oncorhynchusnerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus) Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)

7.000

0304.44.30.00.00

Kömür balığı (Pollachiusvirens)

4.000

0304.62.00.00.00

Yayın balığı (Pangasiusspp.,Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) [Yalnızca Pangasuslara ait olanlar (Pangasiusspp)]

3.000

0304.73.00.00.00

Kömür balığı (Pollachiusvirens)

4.000

0304.75.00.00.00

Alaska mezgit balıkları (Theragrachalcogramma)

3.000

0304.81.00.00.00

Pasifik somonları (Oncorhynchusnerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ve Oncorhynchus rhodurus) Atlantik somonları (Salmo salar) ve Tuna somonları (Hucho hucho)

7.000

0304.86.00.00.00

Ringa balığı (Clupea harengus, Clupea pallasii)

1.350

0304.89.41.00.00

Avustralya uskumrusu - ScomberAustralasicus

1.500

0304.89.49.00.00

Diğerleri

1.500

0304.93.10.00.00

Surimi

2.000

0304.94.10.00.00

Surimi

2.000

0304.95.10.00.00

Surimi

2.000

0304.99.10.00.00

Surimi

2.000

0304.99.23.00.00

Ringa balıkları (Atlantik ringası -Clupea harengus,Pasifik ringası -Clupea pallasaii) na ait olanlar

1.350

0306.16

(0306.16.10.00.00 hariç)

Soğuk su karidesleri (Pandalusspp., Crangon crangon)

3.000

0306.17

(0306.17.10.00.00,

0306.17.92.00.00

hariç)

Diğer karidesler

3.000

0306.17.92.00.00

Penaeus familyasından karidesler

6.000

0306.26

(0306.26.10.00.00

hariç)

Soğuk su karidesleri (Pandalusspp., Crangon crangon)

3.000

0306.27

(0306.27.10.00.00

hariç)

Diğer karidesler

3.000

0307.41

Canlı, taze veya soğutulmuş

3.500

0307.49

(0307.49.05.00.00

hariç)

Diğerleri

3.500

0307.51.00.00.00

Canlı, taze veya soğutulmuş

3.000

0307.59

(0307.59.05.00.00

hariç)

Diğerleri

3.000

0307.99.11.00.00

Akdeniz kalamarları (İllexspp.)

3.500

*Ton: Brüt ağırlık

MADDE 2 Aynı Tebliğ’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

MADDE 4 Aynı Tebliğe ekli Ek I’de yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/1/2011

27810

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/07/2011

28008

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2011/5)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 12/5/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/5)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet (ABD Doları/Ton*)

0306.11.05.00.00

Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış

5.000

0306.12.05.00.00

Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış

5.000

0306.15.10.00.00

Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış

5.000

0306.16.10.00.00

Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış

5.000

0306.17.10.00.00

Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış

5.000

0306.19.05.00.00

Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış

5.000

0306.21.10.00.00

Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış

5.000

0306.22.30.00.00

Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış

5.000

0306.25.10.00.00

Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış

5.000

0306.26.10.00.00

Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış

5.000

0306.27.10.00.00

Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış

5.000

0306.29.05.00.00

Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış

5.000

0307.19.10.00.00

Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış

5.000

0307.29.05.00.00

Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış

5.000

0307.39.05.00.00

Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış

5.000

0307.49.05.00.00

Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış

5.000

0307.59.05.00.00

Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış

5.000

0307.60.10.00.00

Tütsülenmiş (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış

5.000

0307.79.10.00.00

Tütsülenmiş (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış

5.000

0307.89.10.00.00

Tütsülenmiş (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış

5.000

0307.99.10.00.00

Tütsülenmiş (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış

5.000

0308.19.10.00.00

Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış

5.000

0308.29.10.00.00

Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış

5.000

0308.30.30.00.00

Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış

5.000

0308.90.30.00.00

Tütsülenmiş (tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın) başka bir şekilde hazırlanmamış

5.000

1604.11.00.00.00

Som balıkları

5.000

1604.12

Ringa balıkları

3.000

1604.13

Sardalya, sardinella ve palatika veya çaça balıkları

3.000

1604.14

Ton balıkları, orkinoslar ve torikler (Sarda spp.)

4.000

1604.15

Uskumru balıkları

4.000

1604.16.00.00.00

Hamsiler

4.000

1604.17.00.00.00

Yılan Balıkları

5.000

1604.19

Diğerleri

5.000

1604.20

Hazırlanmış veya konserve edilmiş diğer balıklar

5.000

1604.31.00.00.00

Havyar

5.000

1604.32.00.00.00

Havyar yerine kullanılan ürünler

5.000

1605.10.00.00.00

Yengeçler

5.000

1605.21

Hava almayan kaplarda olmayanlar

5.000

1605.29.00.00.00

Diğerleri

5.000

1605.30

İstakozlar

5.000

1605.40

Diğer kabuklu hayvanlar

5.000

1605.51.00.00.00

İstiridyeler

5.000

1605.52.00.00.00

Deniz tarakları (kraliçe deniz tarakları dahil)

5.000

1605.53

Kara kabuk Midyesi

5.000

1605.54.00.00.00

Mürekkep balığı ve kalamar

5.000

1605.55.00.00.00

Ahtapot

5.000

1605.56.00.00.00

Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae and Veneridae familyasına ait yumuşakçalar

5.000

1605.57.00.00.00

Deniz kulağı

5.000

1605.58.00.00.00

Salyangoz (deniz salyangozları hariç)

5.000

1605.59.00.00.00

Diğerleri

5.000

1605.61.00.00.00

Deniz hıyarları

5.000

1605.62.00.00.00

Deniz kestanesi

5.000

1605.63.00.00.00

Denizanası

5.000

1605.69.00.00.00

Diğerleri

5.000

*Ton: Brüt ağırlık”

MADDE 2 Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığınca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinde yer alan “Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Ekonomi Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 Aynı Tebliğin Ek I’inde yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/5/2011

27932

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/7/2011

28008

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2011/9)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 11/9/2011 tarihli ve 28051 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/9)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Birim CIF Kıymet

(ABD Doları/Kg*)

7326.90.92.00.00

Açık kalıpta dövülmüş

(Yalnız motor gergi rayları)

6,5

7326.90.94.00.00

Kapalı kalıpta dövülmüş

(Yalnız motor gergi rayları)

6,5

7326.90.96.00.00

Sinterlenmiş (Yalnız motor gergi rayları)

6,5

7326.90.98.00.00

Diğerleri (Yalnız motor gergi rayları)

6,5

8503.00.99.90.19

Diğerleri (Yalnız motor gergi rayları)

6,5

*Kg: Brüt ağırlık

MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/9/2011

28051

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2011/10)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 19/10/2011 tarihli ve 28089 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/10)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Birim CIF Kıymet

(ABD Doları/Kg.*)

8201.10.00.00.11

Beller

8

8201.10.00.00.12

Kürekler

8

8201.30.00.00.12

Tırmıklar

7

8201.90.00.90.12

Yabalar

7

*Kg: Brüt ağırlık

MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/10/2011

28089

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16250253 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16250253 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?