E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,54 TL
1 € = 4,12 TL
14419654 Ziyaretçi

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ekonomi Bakanlığından:19.02.2014-28918 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 5/7/2012 tarihli ve 28344 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/2)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.P.

Eşyanın Tanımı

Birim CIF Kıymet

(ABD Doları/m2)

68.09

Yalnız alçı ve alçı esaslı bileşiklerden levhalar, plakalar, panolar, karolar ve benzerleri

5

MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür