İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/29 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 20.07.2010-27647 Resmi Gazete
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2008/29 SAYILI
TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
             MADDE 1 – 27/8/2008 tarih ve 29980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/29 sayılı Tebliğ’in “Karar” başlıklı 7 nci maddesinde yer alan önleme ilişkin Tablo-1 ve önlemden muafiyete ilişkin Tablo-2 aşağıdaki şekilde değiştirilerek uygulanmasına karar verilmiştir.
 
Tablo-1 Dampinge Karşı Önleme İlişkin Tablo
Pozisyon No
Eşyanın Tanımı
Menşe ve/ veya
Çıkış Ülkesi
Dampinge Karşı Önlem
(ABD Doları/KG)
 
8302.10.00.00.00
Menteşeler (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç)
Endonezya
Malezya
Çin Tayvanı
 
1,64
8302.50.00.00.00
Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya
8302.42.00.00.00
Diğerleri, mobilyalar için olanlar (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)
Endonezya
Malezya
Çin Tayvanı
0,75
 
               
Tablo-2 Dampinge Karşı Önlemden Muafiyete İlişkin Tablo
Pozisyon No
Eşyanın Tanımı
Firma Ünvanı ve Ülkesi
8302.42.00.00.00
 
Yalnız Bilyalı Çekmece Rayları
King Slide Works Co.,Ltd,(Çin Tayvanı)
 
Sun Chain Trading Co Ltd., (Çin Tayvanı)
 
Sun Chain Metal Industry Co. Ltd., (Çin Tayvanı)
 
Sen Chine Industry Co Ltd., Sheng Shye Industry Co. Ltd. (Çin Tayvanı)
 
Gslide Corporation (Çin Tayvanı)
 
             MADDE 2 – Aynı Tebliğ'in “Uygulama” başlıklı 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             “MADDE 8 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde yer alan Tablo-1’de gümrük tarife istatistik pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkeleri belirtilen maddenin, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda dampinge karşı kesin önlemi uygular.
             (2) Karar maddesinde yer alan Tablo-2’de belirtilen Çin Tayvanı’nda mukim King Slide Works Co. Ltd., Sun Chain Trading Co. Ltd., Sun Chain Metal Industry Co. Ltd., Sen Chine Industry Co. Ltd., Sheng Shye Industry Co. Ltd. ve Gslide Corporation firmaları İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2002/1 sayılı Tebliğ ile belirlenen "Üretici Belgesi" beyanı kapsamında gümrük idarelerine beyanda bulunmaları halinde 8302.42.00.00.00 GTİP’i altında tasnif edilen yalnız "bilyalı çekmece rayları" için söz konusu dampinge karşı önlemden muaftır.”
             MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 4 –Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16238914 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16238914 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?