E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,61 TL
1 € = 3,92 TL
13188652 Ziyaretçi

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/11)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE
İLİŞKİN TEBLİĞ
(2009/11)
             MADDE 1 – 1/9/2007 tarihli ve 26630 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2007/11 sayılı Tebliğ’in 22 nci maddesinde yer alan tablo aşağıda belirtilen şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
GTİP
Madde İsmi
Menşe Ülke
Dampinge Karşı Vergi
6902.10.00.10.11
Kromit ateş tuğlalar
Çin Halk Cumhuriyeti
145 $/Ton
6902.10.00.10.12
Magnezit ateş tuğlalar
6902.10.00.10.13
Krom magnezit ateş tuğlalar
6815.91
Magnezit, dolomit veya kromit içerenler (dolomit içerenler ve magnezyum oksit esaslı, 3mm ile 30 mm arası kalınlıklarda yapı levhaları hariç)
 
             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür