İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/34)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:  17.09.2009-27352 resmi Gazete
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE
İLİŞKİN TEBLİĞ
(2009/34)
             MADDE 1 – 18/12/2008 tarihli ve 27084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/36 Sayılı Tebliğ’in “Karar” başlıklı 19 uncu maddesinde yer alan tablo aşağıda belirtilen şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
GTİP
Madde
Menşe Ülke
Dampinge Karşı Önlem
5806.32.90.00.11
Cırt Bant
Çin Halk Cumhuriyeti
3,86 ABD Doları/Kg
Çin Tayvanı
1,83 ABD Doları/Kg
5806.32.90.00.19
Yalnız cırt bantın bileşenleri (kroş ve astragan)
Çin Halk Cumhuriyeti
3,86 ABD Doları/Kg
Çin Tayvanı
1,83 ABD Doları/Kg
 
             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269615 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269615 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?