İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2010/10)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 13.04ç2010-27551 Resmi Gazete
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(2010/10)
             Başvuru
             MADDE 1 – (1) 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Çin Tayvanı’nda yerleşik “Far Eastern Textile Ltd.” şirketi başvuruda bulunarak ticaret unvanını “Far Eastern New Century Corporation” olarak değiştirdiğini ifade etmiştir.
             Karar ve işlemler
             MADDE 2 – (1) Bahse konu firmanın sunduğu bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde ticaret unvanı değişikliği sonrasında firmanın; yönetim ve denetim yapısının, sermaye yapısı temelinde firma sahipliğinin, üretim tesislerinin ve üretim yapısının değişmediği; firmanın müşteri listesinde esaslı nitelikte bir değişikliğin söz konusu olmadığı ve firmanın şirket ana sözleşmesinde yönetim/denetim ve/veya firma sahipliğine ilişkin hükümlerin sabit kaldığı tespit edilmiştir.
             (2) Bu itibarla, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, “Far Eastern New Century Corporation” firmasının “Far Eastern Textile Ltd.” firmasının hukuken halefi olduğuna ve 21/12/2006 tarih ve 26383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/31 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğin 21’inci maddesi ile 18/4/2009 tarih ve 27204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/13 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğin 26’ncı maddesinde geçen “Far Eastern Textile Ltd.” ifadesinin “Far Eastern New Century Corporation” olarak değiştirilmesine karar vermiştir. 
             Yürürlük
             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
            Yürütme
             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümleri Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan tarafından yürütülür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930861 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930861 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?