İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/23)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ekonomi Bakanlığından:  25.07.2014-29071 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/23)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 21/11/2013 tarihli ve 28828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/23)’in 34 üncü maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firma

Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin  %)

8408.90.41.90.00

Diğerleri (su soğutmalı ve birden fazla silindire sahip motorlar hariç)

Hindistan

Greaves Cotton Limited

5,71

Diğerleri

14,38

Çin Halk

Cumhuriyeti

Changzhou Changfa Imp. & Exp. Co., Ltd.

152,48

Diğerleri

165,18

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/11/2013

28828

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278386 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278386 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?