İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/9)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:  09.04.2010-27547 Resmi Gazete
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2010/9)
             Başvuru
             MADDE 1 – (1) 4412 sayılı Kanunla değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarih ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde PT Asia Pacific Fibers Tbk firması ticaret unvanı değişikliğinin incelenmesi için Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmuştur.
             Karar ve işlemler
             MADDE 2 – (1) Firmadan alınan bilgiler ve yapılan değerlendirmeler sonucunda PT Polysindo Eka Perkasa Tbk firmasının ticaret unvanının PT Asia Pacific Fibers Tbk olarak değiştirildiği anlaşılmış olup, firmanın yönetim ile üretim yapısı ve müşteri-tedarikçi ilişkilerinin bu değişiklikten etkilenmediği tespit edildiğinden 31/12/2008 tarih ve 27097 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/41 sayılı Tebliğ 'in "Karar" başlıklı 44 üncü maddesinde bulunan “PT Polysindo Eka Perkasa Tbk.” ibaresi “PT Asia Pacific Fibers Tbk” olarak değiştirilmiştir.
             Yürürlük
             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümleri Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından yürütülür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260139 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260139 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?