E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,71 TL
1 € = 4,36 TL
15385252 Ziyaretçi

İthalatta Kontrolü Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Tarafından Yapılan Tarım Ürünlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/51)

Ekonomi Bakanlığından: 09.10.2011-28079 Resmi Gazete

İTHALATTA KONTROLÜ DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON DENETMENLERİTARAFINDAN YAPILAN TARIM ÜRÜNLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTESTANDARDİZASYON TEBLİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/51)

MADDE 1 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2010/2 sayılı İthalatta Kontrolü Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Tarafından Yapılan Tarım Ürünlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2010/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinden 5 (beş) gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.