E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,54 TL
1 € = 4,12 TL
14408178 Ziyaretçi

İTHALATTA KORUMA ÖNLEMLERİ MEVZUATI

 İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği
 İthalatta Gözetim Uygulaması Yönetmeliği
 Ticarette Teknik Engeller Anlaşmasında Öngörülen Bildirim Faaliyetlerinin Yürürtülmesine İlişkin Yönetmelik
 İthalatta Kota ve Kontenjanı İdaresi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
 Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Yönetmeliği
 Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 Uluslararası Anti-DampingAnlaşması (Türkçe Metin)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2011/1476)-Tekstil ve Konfeksiyon)

İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar (2004/7305)
İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Karar (2004/7304)
İhalatta KORUMA Önlemleri ve GÖZETİM Uygulaması Hakkında KARARLAR
2017 Yılı İhalatta KORUMA Önlemleri ve GÖZETİM Uygulaması Hakkında TEBLİĞLER
2016 Yılı İhalatta KORUMA Önlemleri ve GÖZETİM Uygulaması Hakkında TEBLİĞLER
2015 Yılı İhalatta KORUMA Önlemleri ve GÖZETİM Uygulaması Hakkında TEBLİĞLER
2014 Yılı İhalatta KORUMA Önlemleri ve GÖZETİM Uygulaması Hakkında TEBLİĞLER
2013 Yılı İhalatta KORUMA Önlemleri ve GÖZETİM Uygulaması Hakkında TEBLİĞLER
2012 Yılı İhalatta KORUMA Önlemleri ve GÖZETİM Uygulaması Hakkında TEBLİĞLER
2011 Yılı İhalatta KORUMA Önlemleri ve GÖZETİM Uygulaması Hakkında TEBLİĞLER
2010 Yılı İhalatta KORUMA Önlemleri ve GÖZETİM Uygulaması Hakkında TEBLİĞLER
2009 Yılı ve Öncesi İhalatta KORUMA Önlemleri ve GÖZETİM Uygulaması Hakkında TEBLİĞLER
İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri ile İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2011/4)
Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/5)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/35)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/13)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İthaatta Kota ve Tarife Kontejanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/1)
İthalatta Kota ve Tarife Kontejanı İdaresine İlişkin Tebliğ (2009/8)
Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2010/1)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Mevzuat
Damping ve Sübvansion Önlemleri