İthalatta Koruma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/2

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 13.02.2010-27492 Resmi Gazete
İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2010/2)
             Kapsam
             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 31/5/2009 tarihli ve 27244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2009/4 sayılı Tebliğ ile başlatılan ve İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.
             Soruşturma
             MADDE 2 – (1) Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren sonuç raporu ekte yer almaktadır.
             Karar
             MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 8516.40.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda (GTİP) sınıflandırılan buharlı ütülerin ithalatında uygulanan korunma önleminin geçici önlemin uygulama süresi dahil olmak üzere 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına, önlemin adet başına aşağıda gösterilen tutar kadar ek mali yükümlülük şeklinde uygulanmasına, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşması’nın (Anlaşma) 12.3 maddesi gereğince soruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir menfaati olan DTÖ üyeleri ile yapılan ön danışma görüşmelerinin sürdürülmesine, Anlaşma’nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına karar vermiştir.
 
Eşya Tanımı
Ek Mali Yükümlülük
(ABD Doları/Adet)
1 inci Dönem (10/8/2009-9/8/2010)
2 nci Dönem (10/8/2010-9/8/2011)
3 üncü Dönem (10/8/2011-9/8/2012)
8516.40.10.00.00
Buharlı ütüler
3,50
3,25
3,00
 
             Yürürlük
             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290678 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290678 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?