İthalatta Korunma Önlemi Uygulamasına İlişkin Karar (2007/11621)

İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar 5/2/2007 tarih ve 2007/11621 sayılı Karar 

 

Karar:  5/2/2007 tarih ve 2007/11621 sayılı Karar

          Kapsam

          MADDE 1 - (1) Bu Karar, 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Kararname ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması (Anlaşma) ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde motosiklet ithalatında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

          Korunma önlemi

          MADDE 2 - (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın yalnız "Muafiyet Sınırı" sütununda gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalat artışının ve ithalatının gerçekleşme koşullarının yerli üretimde neden olduğu ciddi zarar ve ciddi zarar tehdidinin ortadan kaldırılabilmesini teminen, anılan eşyanın ithalatında korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük tahsil edilir.

          (2) Ek mali yükümlülük, ithal edilen eşyanın her bir adedi için aşağıda gösterilen tutar kadar tahsil edilir.

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Ek Mali Yükümlülük

(ABD Doları/Adet)

 

Muafiyet Sınırı (CIF) (ABD Doları/Adet)

 

1. Dönem (2/3/2007-14/8/2007)

2. Dönem (15/8/2007-14/8/2008)

3.Dönem (15/8/2008-14/8/2009)

8711.10.00.00.11 Mopedler 200 190 180 1.200
8711.10.00.00.19 Diğerleri      200 190 180 1.400
8711.20.10.00.00 Skuterler 250 235 220 2.000
8711.20.91.00.00 Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen fakat 80 cm3. ü geçmeyenler 200 190 180 1.400
8711.20.93.00.00 Silindir hacmi 80 cm3.ü geçen fakat 125 cm3.ü geçmeyenler 250 235 220 2.000
8711.20.98.00.00 Silindir hacmi 125 cm3.ü geçen fakat 250 cm3.ü geçmeyenler 300 285 270 2.300
8711.30.10.00.00 Silindir hacmi 250 cm3.ü geçen fakat 380 cm3.ü geçmeyenler 300 285 270 2.600

 

          (3) 15/8/2006 tarihli ve 26260 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7/8/2006 tarihli ve 2006/10852 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar çerçevesinde ithalatında ek mali yükümlülüğün teminata bağlandığı eşyadan, bu Kararın 2 nci maddesi uyarınca ek mali yükümlülüğe tabi olan eşyaya ilişkin teminata bağlanan tutar Hazineye irat kaydedilir; bu Kararın 2 nci maddesi uyarınca ek mali yükümlülüğe tabi olmayan eşyaya ilişkin teminata bağlanan tutar gümrük mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde ilgililere iade edilir.

          Tarife kontenjanı

          MADDE 3 – (1) Bu Karar"ın eki listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli korunma önlemine tabi eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı, ekte yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için, bu Kararın 2 nci maddesinde belirtilen her bir dönem için toplam 30.000 adettir. Ancak ilgili dönemde her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için tarife kontenjanı 10.000 adedi geçemez.

          (2) Tarife kontenjanı kapsamındaki ithalat ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Ek mali yükümlülüğün tahsil edildiği ithalatta ithal lisansı aranmaz.

          (3) Tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Dış Ticaret Müsteşarlığınca 10/5/2004 tarihli ve 2004/7333 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar kapsamında yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

          Ek mali yükümlülüğün tahsili

          MADDE 4 – (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

          Diğer mevzuat

          MADDE 5 – (1) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulanır.  

          (2) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve esasa müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

          (3) Ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezasına çarptırılır.

          İstişareler

          MADDE 6 – (1) Bu Karar Dünya Ticaret Örgütüne üye ülkeler ile Anlaşma kapsamında istişarelerde bulunulmasını engellemez.

          Yürürlükten kaldırılan mevzuat

          MADDE 7 – (1) 15/8/2006 tarihli ve 26260 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7/8/2006 tarihli ve 2006/10852 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

          Yürürlük

          MADDE 8 – (1) Bu Karar, 2/3/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

          Yürütme

          MADDE 9 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

  Tarife Kontenjanı Açılan Ülkeler Listesi

Abd Mınor Outlyıng Adaları Endonezya Kuveyt Rusya Federasyonu
Abd Virjin Adaları Eritre Kuzey Mariana Adaları Saint.Helena
Afganistan Etiyopya Küba Saint.Pierre Ve Mikelon
Amerika Samoası Falkland Adaları Laos Samoa
Angola Fas Lesotho Sao Tome And Prıncıpe
Anguilla Fiji Liberya Senegal
Antartika Fildişi Sahili Libya Seyşeller
Antıgua Ve Barbuda Filipinler Lübnan Sierra Leone
Arjantin Fransız Polinezyası Madagaskar Solomon Adalari
Aruba Gabon Makao Somali
Azerbaycan Gambiya Malavi Sri Lanka
Bahamalar Gana Maldivler St.Kıtts & Nevis
Bahreyn Gine Malezya St.Lucia
Bangladeş Gine - Bissau Mali St.Vincent Ve Grenadinler
Barbados Grenada Marşal Adalari Sudan
Belize Grönland Mauritius Surinam
Benin Guam Mayot Suriye Arap. Cum.
Bermuda Guatemala Meksika Suudi Arabistan
Beyaz Rusya Guyana Misir Svaziland
Bhutan Güney Fransız Toprak. Mikronezya Şili
Birleşik Arap Emirlik. Güney Georgıa Ve Güney Sandwıch Ada. Moğolistan Tacikistan
Bolivya Gürcistan Moldova (Cumhuriyeti) Tanzanya
Botsvana Haiti Montserrat Togo
Bouvet Adası Heard Ada. Ve Mc Donald Ada. Moritanya Tokelau
Brezilya Hollanda Antilleri Mozambik Tonga
Brunei Darussalam Honduras Namibya Trinidad Ve Tobago
Burkina Faso İng.Hint Oky.Toprak. Nauru Tunus
Burundi İngiliz Virjin Ada. Nepal Turks Caıcos Adaları
Cape Verde Irak Nijer Tuvalu
Cayman Adaları İran Nijerya Türkmenistan
Cebeli Tarik Jamaika Nikaragua Uganda
Cezayir Kamboçya Nıue Adası Ukrayna
Chrıstmas Adası Kamerun Norfolk Adasi Umman
Cibuti Katar Orta Afrika Cum. Uruguay
Cocos Adaları Kazakistan Özbekistan Ürdün
Cook Adaları Kenya Pakistan Vallis Ve Futuna
Çad Kırgızistan Palau Vanuatu
Doğu Timor Kiribati Panama Venezuela
Dominik Cumhuriyeti Kolombiya Papua Yeni Gine Vietnam
Dominika Komor Paraguay Yemen
Ekvator Kongo Peru Yeni Kaledonya
Ekvator Ginesi Kongo Demokratik C. Pitcairn Zambiya
El Salvador Kosta-Rika Ruanda Zimbabve

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16303940 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16303940 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?