E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,61 TL
1 € = 3,92 TL
504671 Ziyaretçi

İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Başbakanlık (Dış Ticaret Müsteşarlığı)’tan: 11.06.2011-27961 Resmi Gazete

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 13/6/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.