İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2010/5)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 13.02.2010-27492 Resmi Gazete
İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2010/5)
             Kapsam
             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 5/6/2009 tarihli ve 27249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2009/5 sayılı Tebliğ ile başlatılan ve İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.
             Karar
             MADDE 2 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu'nun 26/1/2009 tarihinde yapılan toplantısında, 5/6/2009 tarihli ve 27249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2009/5 sayılı Tebliğ ile 2501.00.31.00.00, 2501.00.51.00.00, 2501.00.99.10.00 ve 2501.00.99.90.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında sınıflandırılan tuz ithalatına yönelik olarak açılmış olan korunma önlemi soruşturmasının uzatılmamasına karar verilmiştir.
             Yürürlük
             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301567 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301567 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?