İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2010/6)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 13.02.2010-27492 Resmi Gazete
İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2010/6)
             Kapsam
             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 17/6/2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2009/8 sayılı Tebliğ ile başlatılan ve İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.
             Soruşturma
             MADDE 2 – (1) Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren sonuç raporu ekte yer almaktadır.  
             Karar
             MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 7009.91 gümrük tarife pozisyonlu çerçevesiz cam aynaların İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin uygulama süresinin, geçici önlemin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlamak üzere 4 (dört) yıl süreyle uzatılmasına, kota miktarının 1.481 ton olarak belirlenmesine ve her yıl %5 oranında artırılmasına karar vermiştir.
             Kota Uygulaması
             MADDE 4 – (1) Kotaların başvuru, dağıtım ve kullanım usul ve esasları çıkarılacak olan Tebliğler ile ilan edilecektir.
             Yürürlük
             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285907 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285907 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?