İthalatta Kota ve Kontenjanı İdaresi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Başbakanlık (Dış Ticaret Müsteşarlığı)’tan: 16.06.2010-27613 Resmi Gazete
İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİ
YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
             MADDE 1 – 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 2 – Sair mevzuat ile İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliğine yapılmış olan atıflar 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara yapılmış sayılır.
             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16903988 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16903988 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?