İTHALİ YASAK OLAN MALLAR ( www.orgTR.org )

İTHALİ YASAK OLAN MALLAR LİSTESİ
Esrar ve Müstahzar Afyon
Belirli Yavru Fokların Kürkleri ve Bunlardan elde edilen bazı ürünler

Yalnızca, tabaka, verev ve benzeri formlarda birleştirilmiş olanlar dahil olmak üzere, aşağıdakilere ait dabaklanmış veya aprelenmiş ham postlar veya postlar: (Yönetmelik için TIKLAYIN..)

-          Grönland foklarının beyaz kürklü yavruları,

-          Balonlu fokların yavruları (mavi sırt).

43.03 Yalnızca, 1’de atıfta bulunulan post maddeleri
İpek Böceği Tohumu
Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca görülecek ihtiyaç üzerine verilecek ithal İpek Böceği tohumunun ithali 859 sayılı “ İpek Böceği ve Tohumu Yetiştirilmesi ve Muayene ve Satılması Hakkında Kanun”a göre   (Tarım ve Köyişleri izinleri hariç) yasak bulunmaktadır.
Zirai amaçla kullanılan her türlü toprak, yaprak, sap, saman ot, tabi gübre.
Zirai Karantina Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, kültür ortamı torf ve perlit hariç olmak üzere, zirai amaçla kullanılan her türlü toprak, yaprak, sap, saman, ot ve tabi gübrenin ithalatı yasaktır.
Oyun Alet ve Makinaları
1072 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde rulet, tilt, langırt ve benzeri baht ve talihe bağlı veya maharet isteyen otomatik ve yarı otomatik el ve ayakla kullanılan oyun alet ve makinalarının ithalatı yasaktır.
Sahte menşeli eşya ve zarflar
Gümrük Kanununun 56. Maddesi uyarınca sahte menşeli eşya ile Türk menşeli eşyada kullanılmak üzere ve bunların başka ülke menşeli olduğunu gösterecek veya böyle bir izlenim uyandıracak nitelikte, üzerleri yabancı dille yazılı veya basılı her türlü boş zarf, şerit, etiket damga ve benzeri eşya ile Türkiye'de düzenlenebilecek belgeleri başka ülkelerde düzenlenmiş gibi gösterebilecek nitelikte, üzereleri imzalı veya imzasız olsun, Türkiye'de yerleşik olmayan yabancı firmalara ait  faturaların Türkiye'ye ithaline izin verilmez.
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthali

Ekonomi Bakanlığı  tarafından yayımlanan "Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/14)" MADDE 4 (1) Aşağıda GTİP ve tanımları belirtilen eşyanın saf veya karışım halinde olanlarının ithalatı yasaktır.

MADDE 11 (1) Aşağıdaki tabloda belirtilen eşyadan herhangi birini içeren ek-4/A’da GTİP ve tanımları belirtilen eşya ile söz konusu tabloda belirtilen eşyadan herhangi biri ile çalışan ek-4/B’de GTİP ve isimleri belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır.

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthali Ekonomi Bakanlığı  tarafından yayımlanan "Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/17)" EK-1 sayılı listede kayıtlı eşyanın ithalatı yasaktır.
Dökme alkollü içkilerin, alkollü içki kökenli karışım içkilerin, alkollü içki üretiminde kullanılabilecek tarımsal kökenli distilatların ve su, gıda alkolü gibi hammadde veya katkı maddeleri ilavesiyle alkollü içki hazırlanmasında kullanılabilecek konsantre içkiler Ekonomi Bakanlığı  tarafından yayımlanan "Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2014/19)   Ek-3’te belirtilen dökme alkollü içkilerin, alkollü içki kökenli karışım içkilerin.... İthali yasaktır.
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıklar
Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Madde ve Atıklara İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2014/3)" eki "İthali Yasak Atık ve Maddeler" 2/A ve 2/B kapsamında yer alan eşyanın ithalatı yasaktır.
Çevrenin korunması bakımından kontrol altında tutulan bazı Kimyasal maddeler
Ekonomi Bakanlığı  tarafından yayımlanan Ç  Ek-2’deki listede yer alan kimyasalların ve ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında ithalatı yasaktır.
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdalar
Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Madde ve Atıklara İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2014/23)"  eki "İthali Yasak Metal Hurdalar (Ek:2)  kapsamında yer alan eşyanın ithalatı yasaktır.
Ithali yasaklanan ampuller (8539.22 ve 8539.31 G.T.P Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Tarafından 03.08.2012 tarih ve 54242 sayılı genelge ile yasaklanmıştır. Yasaklanan Ürün Listesi

E-Bülten

SİTE İÇİ ARAMA

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,87 TL
1 € = 4,57 TL
15961176 Ziyaretçi