İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere Iliskin Teblig (hhalat: 2014/6) Hakkında

 

T.C.

GÜMRÜK VE  TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü


Say      : 20117910/111.01
Konu  : 
Garanti BelgeleriBilindiği  üzere, 28/5/2014  tarihinde  yürürlüğe giren 6502 sayılı  Tüketicinin  Korunrnası    Hakkinda Kanun uyannca garanti belgelerinin  Bakanlığımızca  onaylanması   uygulamasına   son verilmistir.

 

Ekonomi  Bakanlığıdan alman    6/6/2014 tarih  ve 220000421  sayılı yazıda, "Ithalinde  Garanti Belgesi Aranacak  Maddelere  Iliskin Teblig (hhalat:  2014/6)"in yürürlükten  kaldırılma çalışmaları tamamlanana kadar  anılan Tebligde hüküm altına  alınmış  olan  onayli garanti   belgelerinin yükümlülerden  istenmemesinin uygun olacagi belirtilmektedir,

 

Bilgi edinilrnesini ve anılan Teblig yürürlükten kaldırılana   kadar onaylı garanti belgelerinin beyanname  ekinde arannaması  hususunda  gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GOMOS
Bakan a.
Genel Müdür V.
 

 

DAGlTIM: Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16292685 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16292685 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?