E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15363687 Ziyaretçi

İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2010/6)

  Dış Ticaret Müsteşarlığından:  31.12.2009-27449 (2.Mükerrer) Resmi Gazete
İTHALİNDE GARANTİ BELGESİ ARANACAK MADDELERE
 İLİŞKİN TEBLİĞ
İTHALAT: (2010/ 6)
                MADDE 1- (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) ve tanımları belirtilen eşyanın gümrük beyannamelerinin tescilinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca (Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü) onaylanacak garanti belgesi gümrük idarelerince aranır. Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
 
G.T.İ.P.                       
Eşyanın Tanımı
8403.10  
Yalnız kat kaloriferi (kombi cihazları)
8414.51.00.20.00 )
8414.59.20.20.00 )
8414.59.40.20.00 )
8414.59.80.20.13)
8414.59.80.20.14)
Evlerde kullanılanlar
8414.60.00.10.00 
Evlerde kullanılanlar
8414.80.80.20.00
Yalnız evlerde kullanılan ve aspiratörü olan filtreli davlumbazlar
84.15
Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) (8415.90 hariç)
8418.21 )
8418.29 )
Yalnız ev tipi buzdolapları
8419.11.00.00.00
Gazla çalışan anında su ısıtıcılar
8419.19.00.00.11
Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)
8421.12
Çamaşır kurutma makinaları
8421.21.00.00.00
Suyun filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus olanlar
8422.11.00.00.00
Evlerde kullanılanlar
8424.10.00.00.00
Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)
84.27
Forkliftler 
84.29
Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak tesviyesine mahsus makinalar, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri
8450.11                )
8450.12.00.00.00 )
8450.19                )
Yalnız evlerde kullanılan çamaşır makinaları
8451.21.00.00.11
Evlerde kullanılanlar
8452.10
Ev tipi dikiş makinaları
 
 
G.T.İ.P.                       
Eşyanın Tanımı
84.58
Metal işlemeye mahsus torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil)
84.59
Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil) hariç]
84.60
Metalleri veya sermetleri taşlama taşları, aşındırıcılar veya parlatma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama, honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlemlerine mahsus tezgahlar (84.61 pozisyonundaki dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları hariç)
84.71
Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şekline dönüştürerek girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen makinalar (8471.80.00.00.00; 8471.90.00.00.00 hariç)
85.08
Vakumlu eIektrik süpürgeleri (8508.70.00.00.00 hariç)
8509.40
Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri
8509.80
Yalnız mutfak artıklarını öğüterek yok eden makinalar
8510.10.00.00.00
Traş makinaIarı
8510.20.00.00.11
Saç kesme makinaları
8510.30.00.00.00
Epilasyon cihazları
8512.30.10.00.00
Motorlu araçlarda kullanılan türdeki hırsız alarmları
8516.31
Saç kurutucular
8516.40
Elektrikli ütüler
8516.50.00.00.00
Mikro dalgalı fırınlar
8516.60.10.00.00
Ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olanlar)
8516.60.70.00.00
Izgaralar ve kızartma cihazları
8516.60.80.00.00
Gömme fırınlar
8516.60.90.00.11
Tost makinaları
8516.71.00.00.00
Kahve veya çay yapmaya mahsus cihazlar
8516.72.00.00.00
Ekmek kızartma makinaları
8516.79.20.00.00
Fritözler
85.17
Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dahil); ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda (yerel veya geniş kapsamlı alan ağları gibi) iletişime mahsus cihazlar dahil), ( 84.43, 85.25, 85.27 veya 85.28 pozisyonunda yer alan alıcı veya verici cihazlar hariç ) ( 8517.70 hariç)
85.21
Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun olmasın)
8525.80
Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici kameralar
8526.91.80.00.11
İstikamet bulucular
85.27
Radyo yayınlarını alıcı cihazlar ( aynı kabin içinde ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz veya saatle birlikte olsun olmasın)
85.28
Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın)
8531.10
Hırsızlığa veya yangına karşı alarmlar ve benzeri cihazlar
G.T.İ.P.                       
Eşyanın Tanımı
87.01
Traktörler (87.09 pozisyonuna giren traktörler hariç)
87.02
10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar
87.03
Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) (8703.10 hariç)
87.04
Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar
87.11
Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler
8712.00
Motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar (üç tekerlekli dağıtım amaçlı bisikletler dahil)
87.13
Engelliler için taşıyıcılar (motoru veya hareket ettirici başka bir tertibatı olsun olmasın)
 8715.00.10.00.00
 Bebek arabaları
90.06
Fotoğraf makinaları (sinematografik olanlar hariç); fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlar ve flaş lambaları (85.39 pozisyonundaki deşarj lambaları hariç) (9006.91.00.10.00; 9006.91.00.90.00; 9006.99 hariç)
9018.90.10.00.11
Elektronik tansiyon aleti
9018.90.10.00.12
Mekanik tansiyon aleti
9018.90.10.00.13
Kan basıncını ölçmeye mahsus diğer alet ve cihazlar
9019.10.10.00.11
Cihazlar
9019.10.90.00.13
Basınçlı su ile masaj yapan hidro banyo sistemleri
9021.40.00.00.00
Sağırların işitmesini kolaylaştırmaya yarayan cihazlar (aksam, parça ve aksesuar hariç)
9506.91.10.00.00
Güç ayarlama mekanizmalı egzersiz aletleri (aksam, parça ve aksesuar hariç)
               
                MADDE  2- (1) Gümrük Müsteşarlığı’nın BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerince garanti belgesi kapsamında gerçekleştirilen ithalat işlemleri, garanti belgesinin orjinal nüshası aranılmaksızın belgenin elektronik ortamdaki kayıtları dikkate alınarak yürütülür.
                MADDE 3- (1) 31/12/2008 tarihli ve 27097 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat: (2009/6) sayılı “İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.
                MADDE  4- (1) Bu Tebliğ 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
                MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.