İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/6)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

Ekonomi Bakanlığından: 18.06.2014-29034 Resmi Gazete

İTHALİNDE GARANTİ BELGESİ ARANACAK MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/6)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 31/12/2013 tarihli ve 28868 2 nci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 Bu Tebliğ 28/5/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278391 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278391 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?