Kabahatler Kanunu / Para Cezaları (Genelge 2012/36)

T.C.
GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.21.0.GGM.0.04.00.00-10.06.01 29/11/2012
Konu : Kabahatler Kanunu / Para Cezaları
GENELGE
(2012/36)
İlgi: 24/2/2011 tarihli 2011/11 sayılı genelge.
İlgide kayıtlı genelgenin "8. Para Cezalarının Tahsili" maddesinin;
"Ancak, Maliye Bakanlığı’ndan alınan 2/4/2008 tarih ve 32741 sayılı yazıda, Devlete ait olan bazı kamu alacaklarının takibinin Müsteşarlığımız birimlerince 6183 sayılı Kanun uygulanmak suretiyle yapılması karsısında, birimlerimizce verilen idari para cezalarının takibinin, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının Bakanlıklarına verdiği yetkiye istinaden, Müsteşarlığımız birimlerince yapılmasının uygun görüldüğü belirtilmiştir." hükmü,
"Ancak, Maliye Bakanlığı'ndan alınan 17/10/2012 tarihli 106725 sayılı yazıda, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının Bakanlıklarına verdiği yetkiye istinaden, Bakanlığımız gümrük birimlerince verilen idari para cezalarının takibinin Bakanlığımızın ilgili gümrük birimlerince yapılmasının uygun görüldüğü belirtilmektedir."
şeklinde değiştirilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898052 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898052 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?