E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,52 TL
1 € = 3,75 TL
11947609 Ziyaretçi

Kakao ve kakao müstahzarları

www.orgTR.org Yürürlük: 01.01.2012 ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
1 2 3 4
1801.00 Kakao dane ve kırıkları (ham veya kavrulmuş, bütün veya kırık)
1801.00.00.00.11 - Dane kakao (ham) - 50
1801.00.00.00.19 - Diğerleri - 50
1802.00.00.00.00 Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao döküntüleri - 50
18.03 Kakao hamuru (yağı alınmış olsun olmasın) :
1803.10.00.00.00 - Yağı alınmamış - 100
1803.20.00.00.00 - Tamamen veya kısmen yağı alınmış - 100
1804.00.00.00.00 Kakao yağı (katı ve sıvı) - 50
1805.00.00.00.00 Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler) - 100
18.06 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları:
1806.10 - Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler
içerenler):
1806.10.15.00.00 - - Sakkaroz içermeyenler veya ağırlık itibariyle % 5'den az sakkaroz
(sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) veya sakkaroz olarak
ifade edilen izoglikoz içerenler - 100
1806.10.20.00.00 - - Ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla fakat % 65'den az sakkaroz
(sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil) veya sakkaroz oIarak
ifade edilen izoglikoz içerenler - 100
1806.10.30.00.00 - - Ağırlık itibariyle % 65 veya daha fazla fakat % 80'den az sakkaroz
(sakkaroz olarak ifade edilen invert şeker dahil)veya sakkaroz olarak
ifade edilen izoglikoz içerenler - 100
1806.10.90.00.00 - - Ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla sakkaroz (sakkaroz olarak ifade
edilen invert şeker dahil) veya sakkaroz olarak ifade edilen izoglikoz
içerenler - 100
1806.20 - Ağırlığı 2 kg'dan fazla olan kalıp,dilim veya çubuklar halinde
veya  sıvı, hamur, toz, granül veya benzeri şekillerde olup,
muhteviyatı 2 kg'ı geçen kaplarda veya ambalajlarda sunulmuş olan
diğer müstahzarlar:
1806.20.10.00.00 - - Ağırlık itibariyle % 31 veya daha fazla kakao yağı içerenler veya kakao
yağı ile katı süt yağının birlikte oranı ağırlık itibariyle % 31 veya daha
fazla olanlar - 100
1806.20.30.00.00 - - Ağırlık itibariyle kakao yağı ile katı süt yağının birlikte oranı % 25 veya
daha fazla fakat % 31'den az olanlar - 100
- - Diğerleri:
1806.20.50.00.00 - - - Ağırlık itibariyle % 18 veya daha fazla kakao yağı içerenler - 100
1806.20.70.00.00 - - - Sütlü çikolata kırıntıları - 100
1806.20.80.00.00 - - - Kakao ile kaplanmış olanlar - 100
1806.20.95.00.00 - - - Diğerleri - 100
- Diğerleri (kalıp, dilim veya çubuk halinde):
1806.31 - - Doldurulmuş
1806.31.00.00.11 - - - Kalıplanmış - 100
1806.31.00.00.19 - - - Diğerleri - 100
1806.32 - - Doldurulmamış:
1806.32.10.00.00 - - - İlave hububat, meyva veya sert kabuklu meyva içerenler - 100
1806.32.90.00.00 - - - Diğerleri - 100
1806.90 - Diğerleri:
- - Çikolata ve çikolata mamulleri:
- - - Çikolatalar (pralinler dahil) (doldurulmuş olsun olmasın) :
1806.90.11.00.00 - - - - Alkol içerenler - 100
1806.90.19.00.00 - - - - Diğerleri - 100
- - - Diğerleri:
1806.90.31.00.00 - - - - Doldurulmuş - 100
1806.90.39.00.00 - - - - Doldurulmamış - 100
1806.90.50.00.00 - - Kakaolu şekerci mamulleri ve şeker yerine kullanılan maddelerden
imal edilmiş kakaolu şekerci mamulleri - 100
1806.90.60.00.00 - - Ekmeğe sürülerek yenilen kakaolu ürünler - 100
1806.90.70.00.00 - - Meşrubat yapımında kullanılan kakaolu müstahzarlar - 100
1806.90.90.00.00 - - Diğerleri - 100