Kamu Alacakları İçin Uygulanan Geçikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı:2010/965)

BAKANLAR KURULU KARARI  19.10.2010-27734 Resmi Gazete

             Karar Sayısı : 2010/965

             EkliKamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 5/10/2010 tarihli ve 88329 sayılı yazısı üzerine, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/10/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

KAMU ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN GECİKME ZAMMI ORANININ

YENİDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

             Gecikme zammı oranı

             MADDE 1 – (1) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 1,40 olarak belirlenmiştir.

             Yürürlük

             MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887657 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887657 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?