'Kan Çalkalama' ve 'Tartı Cihazı' ile Hortum Kapatma Cihazı'nın Teslimlerinde uygulanacak KDV oranı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü


Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[2011-4-28-60]-765

20/07/2012

Konu

:

'Kan Çalkalama' ve 'Tartı Cihazı' ile Hortum Kapatma Cihazı'nın Teslimlerinde uygulanacak KDV oranı
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ithalat ve satışını gerçekleştirdiğiniz "Kan Çalkalama", "Tartı" ve "Hortum Kapatma" cihazlarının teslim ve ithalinde uygulanması gereken KDV oranlarına ilişkin Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Firmanızca ithal edilen kan alma ve çalkalama cihazının Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin "8479.82.00.00.00 Karıştırma, yoğurma, kırma, öğütme, eleme, kalburlama, homojenleştirme, sübye hale getirme makinaları" GTİP No'sunda, hortum kapatma cihazının da TGTC'nin "8422.40.00.00.00 Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil)" GTİP No'sunda yer aldığı anlaşılmıştır.

KDV oranları ile ilgili 31.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin "B" bölümünün 22.sırasında TGTC'ndeki GTİP No.ları ve tanımları itibariyle belirlenen eşyalar sayılmıştır.

Söz konusu dilekçede yer alan kan alma ve çalkalama cihazı (tartma fonksiyonu olanlar dahil) ile hortum kapatma cihazının 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin "B" bölümünün söz konusu sıralarında yer almadığından, genel oranda (%18) katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293626 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293626 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?