Kapanmış Beyannamelerde Düzeltme Genelge 2009/41

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı     : B.02.1.GUM.0.06.15.00.010.06.02                                                                 07.05.2009
Konu   : Kapanmış Beyannamelerde Düzeltme
 
GENELGE
(2009/41)
 
DIR Otomasyon Projesi kapsamında, Dış Ticaret Müsteşarlığında elektronik ortamda kayıtlı Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında tescil edilen ithalat ve ihracat beyannamelerine ilişkin bilgiler, yükümlüsünce gümrük beyannamesinde ilgili muafiyet ve satır kodu girişi suretiyle anılan Müsteşarlığa aktarılmaktadır.
Bu çerçevede, BİLGE Sisteminde elektronik ortamda düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında tescil edilen ve kapatılan ithalat ve ihracat beyannameleri üzerindeki muhtelif alanlarda yanlış veri girişi yapılması durumunda, BİLGE Sistemi üzerinde aşağıdaki şekilde düzeltme işlemi yapılır.
Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki ihracata ilişkin “3141” ve “3151” rejim kodları ile tescil edilen ve “Kapanmış” statüye gelen ihracat beyannameleri ile Dahilde İşleme Rejimi kapsamında “TCGB Kapatılabilir” statüye gelen 51 ve 41’le başlayan rejim kodları ve “Kapanmış” statüye gelen 4051 rejim kodu ile tescil edilen gümrük beyannamelerinde, TCGB Ana Ekranı-Hareketler menüsü altında bulunan “Kapanmış Beyannamede Düzeltme” seçeneği seçilerek, ilgili Dahilde İşleme İzni/İzin Belgesi açık olduğu süre içerisinde ve sadece bir defaya mahsus olmak kaydıyla, beyannamenin Kalem Ekranında bulunan Muafiyetler alanı (Dahilde İşleme Rejimine ilişkin muafiyet kodları) ile DİB satır kodu alanında ilgili satır kodu bilgisine ilişkin değişiklik yapılabilir.
Bu itibarla, yukarıda belirtilen rejim kodları ile tescil edilen ve kapanan gümrük beyannamelerine ilişkin olarak yükümlüsünce DIR Muafiyet kodu ve/veya DİR Satır kodu alanlarına ilişkin olarak yapılacak yazılı düzeltme talepleri, ilgili gümrük idaresince düzeltilmesi talep edilen satır kodu/muafiyet kodu bilgisinin yanlış yazıldığının anlaşılması ve gümrük mevzuatı ve diğer mevzuat açısından uygun bulunması halinde, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 241 inci maddesinin 1 inci fıkrası hükmü tatbik edilerek, gerekli işlemler yapılmak suretiyle, gümrük idare amirinin belirlediği muayene ile görevlendirilen memur tarafından “Kapanmış Beyannamede Düzeltme" işlemi ile gerek sistem üzerinde gerekse beyannamenin bütün nüshaları üzerinde gerçekleştirilir.
Dahilde İşleme Rejimi kapsamında işlem gören kapanmış statüdeki ihracat ve geçici ithalat beyannamelerinde yukarıda belirtilen çerçevede yapılacak satır kodu düzeltmesi talepleri, kaydedilmesi talep edilen yeni satır kodu bilgisinin, beyannamede kayıtlı eski satır kodu bilgisini içeren DİİB ile aynı veya farklı bir DİİB’ye ait olup olmamasına bakılmaksızın, yeni satır kodunun ait olduğu DİİB’nin ihracat/ithalat listesinin ilgili satırında kayıtlı eşyaya ilişkin bilgilerin beyannamenin ilgili kaleminde beyan edilen diğer bilgilerle uyumlu olduğunun gümrük idaresince tespit edilmesi halinde gerçekleştirilir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
Arif KÜMBÜL
Genel Müdür V. .
 
 
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268402 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268402 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?