Kara sınır kapılarında yapılacak işlemler (Risk Y.ve K.Gn.Md.Genelgesi 2013/1)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı       : 73421605-10.06.02                                                                                   

Konu     : Kara sınır kapılarında yapılacak işlemler

 

GENELGE

(2013/1)

 

Kara sınır kapılarında araçların sahada bekleme sürelerinin azaltılarak gümrük sahası içerisinde hızlı şekilde hareket etmeleri ve işlemlerin etkin ve hızlı bir şekilde tamamlanmasını teminen NCTS,  TIR Transit Takip programı ve BİLGE Detaylı beyan modülünde (sadece TRIM ve TREX rejim Kodlu Beyannameler) işlemler aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır:

 

NCTS veya Detaylı Beyan Modülünden verilen transit beyannameleri ile TIR karnesi kapsamı eşyanın fiziki kontrolüne karar verildiği kırmızı hat işlemleri dışında kalan sarı hatta, belge kontrolü yapılmasına karar verildiği durumlarda belge kontrolü, muayene ile görevli memur olarak,

 TIR Transit Takip programında tescil işlemini yapan memur,

 NCTS uygulaması kapsamında verilmiş transit beyannamelerinde "kabul et" seçeneği ile beyannamenin kabul işlemini yapan memur,

 BİLGE Detaylı beyan modülünde tescil edilmiş TRIM ve TREX rejim kodlu beyannamelerde "teslim al" seçeneği ile kabul işlemini yapan memur,

 tarafından yapılacak olup, Gümrük Yönetmeliği'nin 183’üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla,  muayene işlemi de aynı kişi tarafından sonlandırılacaktır.

 Bilgi ve gereğini rica ederim.


Ziya ALTUNYALDIZ

Bakan a.

Müsteşar

 

DAĞITIM:

Merkez ve Taşra Teşkilatı

HİZMETE ÖZEL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü   Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi Tel: (0312) 306 3185 Faks: (0312) 306 82 25       

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260492 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260492 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?