E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15358129 Ziyaretçi

Karar Sayısı: 2008/14476

 

         
BAKANLAR KURULU KARARI    
 31.12.2008-27097 Resmi Gazete (2. Mükerrer)
    Karar Sayısı : 2008/14476
             20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.
             Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 17/12/2008 tarihli ve 45471 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16, 22 ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/12/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                                                      Abdullah GÜL
                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
           Başbakan
           C. ÇİÇEK                                     H. YAZICI                                 H. YAZICI                             M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.             Devlet Bakanı
 M. BAŞESGİOĞLU                           K. TÜZMEN                            N. ÇUBUKÇU                         M. ŞİMŞEK
        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı
 M. S. YAZICIOĞLU                          M. A. ŞAHİN                            M. V. GÖNÜL                         B. ATALAY
        Devlet Bakanı                                Adalet Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                   İçişleri Bakanı
       A. BABACAN                             K. UNAKITAN                              H. ÇELİK                             F. N. ÖZAK
      Dışişleri Bakanı                               Maliye Bakanı                        Millî Eğitim Bakanı          Bayındırlık ve İskân Bakanı
         R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                             M. M. EKER                             F. ÇELİK
        Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı
 M. Z. ÇAĞLAYAN                          M. H. GÜLER                              E. GÜNAY                            V. EROĞLU
Sanayi ve Ticaret Bakanı        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür ve Turizm Bakanı         Çevre ve Orman Bakanı
 
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
             MADDE 1 – (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ekinde yer alan listeler ve ekler yürürlükten kaldırılmış, aynı Karara, I,II,III, IV, V ve VI sayılı listeler ile (EK:1), (EK:2), (EK:3), (EK:4), (EK:5) ve (EK:6) ilave edilmiştir.
             MADDE 2 –(1) Bu Karar 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 3 –(1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.
 
Listeler İçin Tıklayınız