E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,51 TL
1 € = 4,13 TL
14754271 Ziyaretçi

Kararlar (BKK)

--  Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü  Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2017 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Ekli Listede Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2016/9594)
---(2012 Yılı GTİP )Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2011/2572)
---193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer .. Değişiklik Yapımsına Dair Karar(Karar Sayısı:2012/3322)
---Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2011/2616)
---Alçak Yoğunluk Polietilen (AYPE) İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:2012/3496)
---Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
---Ayakkabı İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:2012/3419)
---Ayakkabı İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı : 2010/153)
---12/10/2011 Tarihli ve 2011/2304 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri ve Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Kararda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
---Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (Karar No:2013-4213)
---Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Karar (BKK-2009/15685)
---Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2010/888)
---Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Karar (Karar:2005/9808)
---Belgesiz İhracat Kredileri İle Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar (Karar sayısı:2010/51)
---Belirli Elektrikli Aletlerin İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar:2011/2297)
---Belirli Elektrikli Aletler İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (2013/5514)
---Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/635)
---Buharlı Ütüler İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar sayısı: 2010/1551)
---Cam Eşya İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:2011/2014)
---Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatındaGözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Karar
---Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin 2006/10850 Ve 2006/10851 Sayılı Kararlara İlişkin Karar (21.03.2007 - 26469) (Porselen Karo - PVC)
---Dahilde İşleme Rejimi Kararı (Karar Sayısı:2005/8391)
---Dolaşım Belgelerinin düzenlenmesinde dikkat edilecek hususlar hakkında B.K.K (Karar Sayısı:2006/10895)
---Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı
---D-8 Üyesi Ülkeler Arasında Gümrük Konularında Çok Taraflı İdari Yardım Anlaşması'nın Onaylanması
---D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması”nın ve Anılan Anlaşma’nın Ekini Teşkil Eden “D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasına (TTA) İlişkin Menşe Kuralları”nın Onaylanması Hakkında Karar
--Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2015/7751)
---Eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA Ülkeleri ve EFTA Ülkelerinin Kendileri Arasında Taşınması Amacıyla Oluşturulan “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme” Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 2/2013 Sayılı AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi Kararının Onaylanması Hakkında Karar (2014/6925)
---Elektrikli Süpürge İthalatında Koruma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayı:2010/150)
---Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar (Karar Sayısı:2011/1436)
---Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Statüsü Hakkında Karar (2013/4792)
---Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı:2013/5260)
---Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı:2012/3021)(Mülga)
---Geçici İthalat Sözleşmesinin Çekincelerle Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (BKK-2004/7905)
---zlük Çerçeveleri İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar(Karar:2011/2299)
---Gözlük Çerçeveleri İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:2011/1633)
---Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar (2011-2474)
----Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
---Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin (BKK-2006/10160)
---Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak, Toplam 14 Adet Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğünün Kurulması Hakkında Karar (2013/5558)
---4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı :2009/15481)
---Gümrük Müşteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (BKK-1993/485)
---Gümrük Müsteşarlığının Taşra Teşkilatında 3 Adet Gümrük Müdürlüğü Kurulması ve Mevcut Bazı Gümrük Müdürlüklerinin Adlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar( Karar Sayısı : 2010/176 )
---Gürcistan Menşeli Ayçiçeği Tohumunun Unu ve Kaba Unları ile Diğer Yağlı Tohumların Unu ve Kaba Unları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2011/1523)
---Hariçte İşleme Rejimi Kararı (Karar Sayısı: 2007/11864)
---Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Karar (karar Sayısı:2011/2033)
---Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Karar (2014-5876)
---Hırvatistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:2011/2176)
---İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin Yürülüğe Konulmasına İlişkin Karar (2008/14483)
---İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesinin İsmi ile Kurucu ve İşleticisi Şirketin Unvanının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar
--  İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar (Karar No:2017/9962)
---İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar (Karar:99/13812)
-İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2014/6884) (7214.10.00.00.00 Dövülmüş olanlar İlave Gümrük Vergisi (İGV)
---İhracat Rejimi Kararı (BKK 95/7623)
---İthalat Rejimi Kararı(Karar Sayısı 1995-7606)

İthalat Rejimi Kararı'na Ek Kararlar İçin Tıklayın.

---İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında BKK Kararları
---İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar (2004/7305)
---İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Karar (2004/7304)
---İthalatta Kota ve Tarife Kontejanı İdaresi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2010/339)
---İthalatta Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (2008/13857) "Pamuk İpliği" (15.07.2008 - 26937)
---İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (2008/13711) "İran Menşeli Cam Eşya" (14.06.2008 - 26906)
---İthalatta Korunma Önlemi Uygulamasına İlişkin Karar (2008/13449) "Seyahat Çantası, El Çantası ve Benzeri Mahfazalar" (08.04.2008 - 26841)
---İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (2007/11993) "Elektrikli Süpürge" (08.05.2007 - 26516)
---İthalatta Korunma Önlemi Uygulamasına İlişkin Karar (2007/11621) "Motosiklet" (01.03.2007 - 26449)
---İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (2006/10618) "Ayakkabı"(11.07.2006 - 26225)
---İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (2015/8118) "İran menşeli düz Cam" 
---İthalatta (Vadeli) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintilerinin Takip ve Tahsili Hakkında Karar (2014/6852)
---Kamu Gözetimi,Muhasebe ve denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında (660 Sayılı) Kanun Hükmünde Kararname
---Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar (Karar Sayısı:2011/2519)
---Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2011/2617)
---Kibrit İthalatında Koruma Önlemleri Uygulanmasına İlişkin Karar

---Maktu Harçlar ve Damga Vergisi Tutarları, Bina, Arsa ve Arazi Vergisi Matrahları ve .......(Karar:2011/2628)

---Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (2013/4345)

---Mersin Serbest Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:2010/925)
---Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları, Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları, Maktu ve Agari Maktu Vergi Tutarları ile Harçlar ve Damga Vergisi Nispet ve Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar
---Motosiklet İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2012/3409)
---Motosiklet İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2010/152)
---Naylon İplik İthalatında (İran Menşeili) Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2012/3407)
---Organize Sanayi Bölgelerindeki Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisi Hakkında Karar(Karar Sayısı : 2011/1808)
-- Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2016/9073)

---Serbest Bölgelerde Türk Lirasıyla Yapılabilecek Ödemelere Dair Karar

---Serbest Bölge Müdürlüklerinin Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esasları(BKK)
---Seyahat Çantaları, El Çantaları ve Benzeri Mahfazaların İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar:2011/2298)
---Sınır Ticareti Merkezleri Kurulmasına İlişkin Karar (BKK-2003/5408)
---Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2011/1416)
---Pamuk İpliği İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2011/2041)
---Pamuk İpliği İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (2012-2721)
---Polietilen Tereftalat (PET) İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:2011/2171)
---Polietilen Tereftalat (PET) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar(2011/2259)
---Polietilen Tereftalat (PET) İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (2014/6911)
---Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar (Karar Saıyı:2012/4138)
---Teknik düzenlemeler Rejimi Kararı (Karar Sayısı: 2013/4284)
--Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2016 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Alınacak Ücretlerin Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı:2015/8290) Kararı görmek için TIKLAYIN...
---Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2011/2032)
---Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar
---Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esaslar Hakkında Karar (2013/4286)
---rk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar
---Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Karar
---3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2015/7757)
---Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (2013/4407)

---Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2015-7593)

---Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması

---Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sınai İhracatın Geliştirilmesi Alanında Mutabakat Zaptı (Karar Sayısı 2010/378)
---Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardım ve İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar
---Türkiye ile AB Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin(Köprü Mevzuat)(BKK-2006-10895)
---Türkiye Gümrük Bölgesi Üzerinden Transit Edilecek Sigaralar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2012/2924)
---Tuz İthalatında Geçici Korunma Önlemlerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Alınan Teminatın İadesine İlişkin Karar (Karar Sayısı 2010/136)
---Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2014/6917)
---Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı ---Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2011/1415)
---Vadeli İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintilerinin Takip ve Tahsili Hakkında Karar (2014/6852)

---Yatırım Teşvik Kararı (Karar Sayısı:2009/15199)

---Yunanistan plakalı Ticari Taşıtların Standard Depolarında İthal Edilecek Yakıt Miktarına Uygulanacak Muafiyet Hakkında Karar (Karar Sayısı:2010/945)
---4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar (BKK-2000/69)(2009/15481 BKK ile yürürlükten kaldırılmıştır-07.10.2009-27369 Resmi Gazete )
---Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar (BKK-2000/53 )(2009/15481 BKK ile yürürlükten kaldırılmıştır-07.10.2009-27369 Resmi Gazete )