E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15358118 Ziyaretçi

Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat:(2008/7)

Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat:(2008/7) 
                Madde 1- Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (G.T.İ.P) ve tanımları belirtilen araçların proforma faturaları ithalden önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça vize edilir. Gümrüğün denetimi altındaki yerlere getirilen söz konusu araçların adı geçen Bakanlıkça veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça yapılan kontrollerine istinaden düzenlenen uygunluk yazısı gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
 G.T.İ.P.      Eşyanın Tanımı
8701.20
Yarı römorklar için çekiciler
8701.90 
Diğerleri (8701.90.90.00.11; 8701.90.90.00.19 hariç)
87.02     
10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (şoför dahil) motorlu taşıtlar
87.03 
Binek  otomobilleri  ve  esas  itibariyle insan  taşımak üzere imal edilmiş diğer   motorlu   taşıtlar  (87.02   pozisyonuna   girenler  hariç)  (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)
87.04                      
Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar
87.05      
 
 
 
 
87.11
Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere  özel olarak  yapılmış  olanlar  hariç) (örneğin;  tamir  araçları,  vinçli   taşıtlar,  itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı  ile   mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su  ve  benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar)
 
 
Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan 'tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler
87.16 
Her türlü taşıtlar için römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; bunların aksam ve parçaları (8716.20.00.00.00; 8716.80; 8716.90 hariç)
                Madde  2- 30/12/2006 tarihli ve 26392 2. mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat: (2007/7) sayılı "Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ?  yürürlükten kaldırılmıştır.
                 Madde 3-  Bu Tebliğ  1/1/ 2008  tarihinde yürürlüğe girer.
                 Madde 4- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı"nın bağlı olduğu Bakan  yürütür