Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/43)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 30.09.2011-28070 Resmi Gazete

KASAPLIK VE BESİLİK SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/43)

MADDE 1 16/7/2010 tarihli ve 27643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Kesilmek üzere ithal edilecek kasaplık sığır cinsi hayvanlar, gümrük giriş kapılarında fiili ithalattan sonra kesilmeleri için doğrudan mezbaha veya kombinalara sevk edilir. Hayvanların kesimleri Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinin bilgisi altında yapılır.”

MADDE 2 Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16292520 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16292520 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?